Helse og sosial Innhold 30 38 40 Del av framtidas omsorg Bruk av sensorer og annen teknologi kan øke brukernes trygghet og selvstendighet. Samtidig kan hjemmetjenesten bruke tida si mer målrettet. Hva er verdighet? Seks helsearbeidere presenterte egenopplevde dilemmaer fra hverdagen i eldreomsorgen. Det ga deltakerne på Verdighetskonferansen mye å gruble på. Teknologi som hjelpemiddel Velferdsteknologi kan aldri overta menneskelig pleie og omsorg. Teknologien omhandler kun 10 prosent, og det menneskelige 90 prosent, mener fokusforfatter Solrunn Hårstad. Hver sin smak På Oppdal helsesenter har de erfart at musikk sparer dem for arbeid og uro. Men det som er god musikk for en pasient, kan være støy for en annen. 34 Foto: Thor Nielsen 8 Vant jobben tilbake 10 TEMA: Barnehageopprør 16 Må snu på hver krone 20 PORTRETTET: Pål Eikrem 27–42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Helse i hvert sveip 50 Flyktet fra et land uten håp 62 Trives som nattvakt FASTE SPALTER 4 Aktuelt 4 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Velferdsteknologi 42 Seksjonslederen 53 Debatt 56 GJESTESKRIBENT: Hans Olav Lahlum 20 Foto: Per Eide Satser på lottogevinst Uhelbredelig sykdom snudde livet på hodet for Pål Eikrem fra Ålesund. 58 Oss – Jeg har tydeligvis anlegg for å ha 60 Kryssord de små oddsene på min side, så jeg 61 Gullfeber og Petit kjøper en lottokupong hver uke, sier 66 ETTER JOBB: Leken medspiller den evig optimistiske tobarnsfaren. 68 EN AV OSS: Sykehusets tusenkunstner 10 Foto: Werner Juvik TemaUro i Oslobarnehager Oslo kommunes iver etter å konkurranseutsette og selge barnehager, har ført til at de ansatte rømmer til andre kommunale barnehager, og at foreldrene gjør opprør. 62– Nattarbeid passer meg Bjørg Dalberg Nerli trives som nattvakt, selv om hun vet at det innebærer en risiko for helseskader. ISSN 0809-9251 Foto: Per Flakstad 2 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL