Anita ble oppsagt mens hun var sykmeldt. Nå har to rettsinstanser dømt oppsigelsen ulovlig, og Anita kan fortsette i jobben som barnehageassistent. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: ANITA ARNTZEN Vant jobben tilbake H H ver eneste arbeidsdag gledet Anita Tjæreberget seg til å gå på jobb i Sandvoll barnehage. Hun hadde jobbet i den private barnehagen i Bø siden den åpnet for ti år siden, hun trivdes med kollegene og hadde et godt forhold til ledelsen. Problemene startet etter et dødsfall i Anitas nærmeste familie for fem år siden. Dette ble langt mer enn en privat sorgprosess; dødsfallet utløste også smerter og utmattelse, og etter hvert sykmeldinger. Anita jobbet 30 prosent, 40 prosent, 70 prosent – alt etter hvor mye krefter hun hadde. Etter hvert kom spørsmålene fra arbeidsgiver: Hva skjer framover? Kommer du tilbake i full jobb? – Det kunne jeg ikke svare på, rett og slett fordi jeg ikke selv visste hvor mye jeg ville være i stand til å jobbe, sier Anita. Uformell oppsigelse? Etter ett år på sykmelding, gikk Anita over på arbeidsavklaringspenger fra Nav mens hun fortsatte å jobbe så mye som hun klarte. Målet var ifølge Navs vedtak «å avklare arbeidsmengden i din nåværende jobb». Noen avklaring ble det ikke. Derimot ble Anita innkalt til et «frivillig, uformelt møte» med daglig leder og barnehageeier, og trodde de skulle diskutere hvordan jobben kunne tilrettelegges framover. – Barnehageeier startet med å si «Jeg vet ikke hvordan jeg skal si dette…», og jeg fortsatte spøkefullt: «Du har vel ikke tenkt å si meg opp?» Da eier svarte bekreftende på det, fikk jeg helt sjokk. – Jeg har fått sparken, sa jeg da jeg kom ut i gangen og møtte søsteren min, som også jobber i barnehagen. Og så begynte jeg å grine. Men Anita tørket tårene, fikk med seg tillitsvalgt i barnehagen og dro rett til Fagforbundet i Bø. Derifra rullet snøballen videre. Kompetansesenteret i Skien ble umiddelbart koblet inn, og kort tid etter Fagforbundets advokater. – Jeg var veldig langt nede etter oppsigelsen. Jeg hadde hele tida jobbet litt, men nå klappet jeg helt sammen. Til tingretten I samarbeid med Fagforbundets advokat Børge Benum bestemte Anita seg for å reise søksmål mot barnehagen for å få kjent oppsigelsen ugyldig. – Heldigvis hadde jeg spart på alt, sier Anita og klapper hånda på en velfylt ringperm på stuebordet. Utskrift av egen legejournal var et viktig dokument. Da Anita under rettssaken ble konfrontert med sykmeldinger fra flere år tilbake, kunne hun punkt for punkt tilbakevise at disse sykmeldingene hadde sammenheng med nåværende sykmeldinger. Skriv til kollegene Ledelsen i barnehagen jobbet på sin side fortsatt for å avslutte arbeidsforholdet til Anita. Mens saken var for retten, ble de ansatte innkalt til personalmøte og presentert for et skriv som redegjorde for ledelsens syn på saken. Her heter det blant annet at «uansett hvordan vi ønsker å løse dette, så vil det få konsekvenser for personalet». Om barnehagen taper rettssaken, vil konsekvensen ifølge skrivet være at barnehagen «må stramme inn på det meste, og vi må ta en ny runde med personkabal». Kopiene som de ansatte fikk utdelt, var nummererte, og de ble samlet inn igjen av ledelsen før møtet var slutt. FULL SEIER: Anita Tjernshagen ble oppsagt fra barnehagejobben, men ville ikke gi seg uten kamp. Nå har lagmannsretten slått fast at oppsigelsen er ugyldig 8 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL