Bare spør Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Anne-Gry Rønning-Aaby Juss Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Magne Gundersen Bank og forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. Må bedriftslegen delta? SPØRSMÅL: Vi har lenge hatt svært lite i meningsutvekslingen en diskusjon i vårt arbeidsmiljø-og kommer med allmenne råd utvalg (AMU) om bedriftslegen som ikke treffer den situasjonen må delta på alle AMU-møtene. virksomheten er i. Noen ganger kan en annen Bestemmelsene om bedriftsrepresentant for bedriftshelse-helsetjeneste (se forskriften om tjenesten (BHT) fungere like organisering, ledelse og medgodt, sies det. Hva er korrekt? virkning og forskriften om ad- O.B. ministrative ordninger) krever at de virksomheter som skal ha SVAR: Siden jeg svarer på dette BHT skal bruke en godkjent i 2014, er det forskriftskorrekte BHT. Det er Arbeidstilsynet svaret at det er tilstrekkelig at som godkjenner BHT. Kra- en representant fra BHT stiller vene er mangfoldige og skal på møtet. Ved regelendring i sikre at useriøse legekontorer forskriften om organisering, ikke kan utføre bedriftshelseledelse og medvirkning pr. tjenester uten å ha nødvendig kompetanse. Men alle BHT-er driftslegen eller verneleder var skal ha tilknyttet en bedriftsobligatoriske deltakere i AMU. lege. Minst én i ordningen må Min uvitenskaplige erfaring ha tilstrekkelig kompetanse tilsier at forskriftsendringen på arbeidsmedisin og følgene samsvarer med alminnelig av sammensatt påvirkning fra praksis i virksomhetene som deres virksomhet, at vedkom-arbeidsmiljø på arbeidstakerne. har AMU. Det er fortsatt slik at mende har satt seg grundig inn Deretter stilles det konkrete bedriftslegen er hyppig deltaker, i forholdene i bransjen, hvilke krav til tjenesten ut fra virkmen i større og større omfang utfordringer dere står overfor, somhetens arbeidsmiljømesforteller folk at de har vel så og at vedkommende deltar sige utfordringer. Det kan være god nytte av en organisasjons-kontinuerlig på møtene. Jeg får organisasjonspsykolog ved psykolog, en fysioterapeut eller en del reaksjoner på at bedrifts-omfattende omstillinger, ergo- en sykepleier med spesialutdan-helsetjenesten mange steder er terapeuter ved bygningsmessige ning innenfor arbeidsmedisin. en del av et stort BHT-konsern, endringer og kjemikere om de Det som er aller viktigst for og at det er tilfeldig hvem som ansatte ved virksomheten brudere, er at den som stiller fra stiller opp. AMU opplever at ker mye kjemikalier i arbeidet. BHT har kompetanse på de BHT-representanten ikke har Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv 1. januar i år, er tida da bemest risikofylte forholdene i tilstrekkelig oversikt, deltar Når du kjøper en LOfavør reiseforsikring, For sent ute? kan du velge mellom to typer. Standard reise- SPØRSMÅL: Jeg vurderer å kjøpe en helårs forsikring som gjelder på alle reiser med minst reiseforsikring. Vil den gjelde for en reise som én overnatting og som har en egenandel ved allerede er bestilt? Jeg reiser til utlandet til skade på 1000 kroner. Topp reiseforsikring våren, og reisen er bestilt og betalt. P.M. gjelder med en gang du forlater hjemmet og er uten egenandel. SVAR: Det er ikke noe problem. En reise-De fleste velger Topp, siden den også gjelder forsikring er gyldig fra den dagen du bestiller i hverdagen og dermed gir en bedre dekning den. Du er altså dekket hvis forsikringen er og økt trygghet. bestilt før du reiser. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 24 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL