K Prøver og feiler Hjemmetjenesten i Værnes-regionen samarbeider med leverandør for å utvikle sensorpakker. De har avdekket svakheter og bidratt til forbedringer. Side 30 K Dilemmaer på jobben 200 helsefagarbeidere og skoleelever var samlet på Verdighetskonferansen i Folkets hus. Historiene som ble fortalt fra scenen, ga dem unike innblikk i mangfoldet i eldreomsorgen. Side 38 K Bedre med teknologi FOKUS: Velferdsteknologi kan bidra til at innbyggerne får økt kvalitet på kommunale tjenester, men kan aldri erstatte menneskelig pleie og omsorg, skriver Solrunn Hårstad. Side 40 «Det er ingen tvil om at konferansene om kreativ omsorg har satt spor.» Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial Foto: Thor Nielsen En naturlig del av jobben Gitarspill og musikk hører med til arbeidsdagen på Oppdal helsesenter. Aud Hoel og Sissel Lervik har høstet mang en god replikk fra pasientene etter at de gikk på gitarkurs. Side 34 Fagbladet 4/2014 < 27 fbaargang2014 fbseksjonHEL