Helse og sosial Omsorg ved livets slutt Til høsten begynner 14. kull på opplæringssenteret Omsorg ved livets slutt ved Verdighetssenteret i Bergen. Til nå har om lag 250 helsearbeidere fra hele landet gjennomført kurset som tidligere het Lære for å lære videre. – Tilbakemeldingene viser at sykepleiere og helsefagarbeidere som har gjennomført kurset, er blitt mye tryggere i jobben, forteller prosjektmedarbeider Olaug Finsrud. KES Uenige om anbud Fagforbundet organiserer flest ansatte i helseforetakene. Med sine mange yrkesgrupper ønsker forbundet å bidra i diskusjonen om Nasjonal helseplan. Lisbeth Normann, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, høstet applaus på Fagforbundets sykehuskonferanse. Trond Helland, leder av Fagforbundets koordineringsledd i Helse Vest, oppfordret Normann til å utdype regjeringens politikk når det gjelder finansiering og utførelse. Statssekretæren sa i sin innledning at helsevesenet fortsatt skal finansieres av det offentlige. – Vår utfordring er at det offentlige skal betale, men regjeringa ønsker en del av driften på anbud. Det betyr at private selskaper får innpass og dermed et sugerør i statskassa. Der ligger mine skattepenger, sier han. KES Foto: Per Flakstad Foto: Karin E. Svendsen FOrVALTer MILLIONer: I løpet av ett år behandler erna Hansen, Bjørg Moksnes, Inger Knarud og Camilla Orsten Breen tusenvis av søknader om stipend fra medlemmer som tar etter- og videreutdanning. Deler ut 22 millioner i stipend Hvert år får tusenvis av yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet støtte til etter- og videreutdanning. Utdanningene varierer fra fagbrev til universitetsutdanning. Rundt 22 millioner kroner deles hvert år ut til om lag 4500 medlemmer. – Mange søker stipend for å ta fagbrev som renholder, barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider, sier Erna Hansen i Seksjon helse og sosial. Sammen med kollegene Bjørg Moksnes fra Seksjon samferdsel og teknisk, Inger Knarud fra Seksjon kontor og administrasjon og Camilla Orsten Breen fra Seksjon kirke, kultur og oppvekst behandler hun tusenvis av stipendsøknader. Mange ulike studier Det er stor variasjon i studiene ger til rundt 150 ulike studier, ifølge de fire sekretærene. – Mange tror at utdanningen må være relatert til jobben. Det stemmer ikke. Du kan studere hva du vil, sier Breen. Her skiller Fagforbundets stipendordning seg positivt ut, ifølge stipendbehandlerne. – De med lavest utdanning blir sjelden prioritert av arbeidsgiver. Stipendene våre støtter kompetanseheving for alle medlemmer uavhengig av utdanningsnivå, sier Knarud. Objektiv behandling Søknadene behandles nøytralt, uten krav om søknadsbrev. lettere enn de som ikke er like flinke, sier Moksnes. Yrkesaktive medlemmer kan få dekket halvparten av egne dokumenterte utgifter, opptil 12.000 kroner i året. Sekretærene oppfordrer alle til å lese retningslinjene på Fagforbundets hjemmesider før de søker. – Er du i tvil, ta kontakt med din lokale fagforening, anbefaler de. Det kan spare dem for mange telefoner og e-poster og forkorte behandlingstida, som er på tre uker. Over halvparten av søknadene mangler nemlig dokumentasjon for utgiftene. – Husk å legge ved originale kvitteringer! En faktura er ikke en kvittering, sier de fire damene i kor før de igjen stuper ned i søknadsbunken. DIALOG: Lisbeth Normann og Trond Helland er begge innstilt det søkes om støtte til. I løpet – De som er drevne i å skrive Tekst: NINA BerGGreN MONseN av ett år deler forbundet ut pen-søknad, skal ikke få stipend på dialog og samarbeid tross ideologiske forskjeller. 28 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL