Setter fart på kompetanseplaner Fagforbundets arbeidsutvalg har vedtatt en liste • Utvikling av virksomheten. over hva kompetanseplaner bør inneholde. Dette • Kompetansen til den enkelte. • Bemanningen som skal til for å kan være til god hjelp på de ulike arbeidsplassene. utføre tjenesten. – Når Fagforbundet er tydelig på – En kompetanseplan er en be-• Hvordan planens mål skal nås. hva som bør med i kompetanse-skrivelse av kompetansen virk-• Den økte kvaliteten godt oppplaner, blir oppstartsjobben for somheten trenger framover, og lærte medarbeidere utgjør. våre tillitsvalgte noe enklere, en framstilling av hvordan de skal Gode kompetanseplaner gir forsier Britt Silseth i Fagforbundets nå målet, sier Silseth, som holdt utsigbarhet slik at arbeidstakerne arbeidsutvalg. innledning om kompetanseplaner kan utvikles i takt med eventu- De tillitsvalgte må være på-for landsstyret i forbundet i mars. elle endringer i arbeidsoppgaver, drivere for å sette kompetanse på Forbundet mener kompetanse-ifølge forbundets arbeidsutvalg. dagsorden lokalt, mener hun. planen bør beskrive: Tekst: NINA BerGGreN MONseN KOMPeTANse: – Kompetanseplaner er et viktig verktøy, mener Britt silseth. Foto: Randi Tevik Sammenheng mellom bemanning og vold på Nav – Følelsen av ikke å Hospitering for mer kompetanse 24 sykepleiere fra kommunale sykehjem i Oslo deltar i prosjektet Sykehuspraksis. De skal ha fire dagers praksis i TrUsLer: sikkerhetsrådgiver Håvard s. Nordbø mener bemanningen må økes for at Nav-ansatte skal ha tid til å behandle saker skikkelig. Foto: Nina Berggren Monsen oppfølgingsoppgaver på store medisinsk avdeling ved Oslo bli sett eller hørt skaper mer aggresjon enn et avslag på søknad om penger, mener Håvard S. Nordbø, rådgiver og foredragsholder om sikkerhet. kontorer, er mest utsatt, ifølge en universitetssykehus (OUS). Må rapport om sikkerhet i Nav som let er å overføre kompetanse i ble utarbeidet av en partssam sykepleieprosedyrer fra sykehus mensatt arbeidsgruppe etter dra til sykehjem. Bakgrunnen er at pet på en ansatt på Nav Grorud dagens sykehjemspasienter er i august i fjor. sykere enn før, og at under- Rapporten påpeker at medar søkelser og behandling som beidernes opplevelse av trygghet før ble utført på sykehuset, nå på jobb er avgjørende for at Nav gjennomføres i sykehjemmet. Brukere som får god informasjon er mindre frustrert og tyr sjeldnere til vold, mener Håvard S. Nordbø, som har veiledet flere Nav-kontor om sikkerhet, kommunikasjon og forebygging av vold. Britt Silseth i Fagforbundets ledelse mener at utfordringene rundt sikkerheten i Nav har sammenheng med ressurs- og bemanningssituasjonen – at det trengs flere ansatte. Nordbø, som også har lang og allsidig erfaring fra politietaten, er enig. – Ansatte som har tid til å be- handle saker skikkelig og gjøre en god jobb, kan også forklare negative vedtak på en bedre måte. Aggresjonen hos brukere som er frustrert over et vedtak, blir lavere hvis de forstår bakgrunnen og årsaken til vedtaket. Såkalt trussellignede atferd skyldes oftere frustrasjon over treg og uoversiktlig saksbehandling enn et ønske om å skade saksbehandleren, sier Nordbø. Ansatte i publikumsmottak, og de som jobber med kommunale skal levere gode tjenester til brukerne. Rapporten inneholder flere tiltak for å forbedre sikkerheten, blant annet foreslås det å se nærmere på sammenhengen mellom ressurser og vold. Nordbø vil helst unngå en fordummende debatt om alarmknapper og metalldetektorer i kjølvannet av rapporten. – Det kan skaffes driftspersonell, utstyr og ombygging til flere millioner. Jeg ønsker en diskusjon om alternative og mindre omfattende tiltak som kan gi samme effekt, sier Nordbø. Han har tro på tiltak rettet mot arbeidsmiljøet, slik Fagforbundet anbefaler. Tekst: NINA BerGGreN MONseN KES UNN satser på barnepleiere Olaug Albrigtsen er en av 15 barnepleiere ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). – Mange av oss er over 60 år, så det er viktig at utdanningen av nye barnepleiere kommer i gang snarest, sier hun. Østfold fagskole venter på Nokut-godkjenning av det nye utdanningstilbudet i Tromsø. – Vi håper det blir satt i gang fra nyttår. De som tar utdanningen, er sikret jobb, sier Albrigtsen. KES Fagbladet 4/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonHEL