Gunnbjørg Sæbø ser fram til å ta i bruk en fiks ferdig sensorpakke. Foreløpig har hun og ti andre brukere i Værnes-regionen prøvd utstyr sammen med hjemmetjenesten. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: THOR NIELSEN velferdsteknologifor I I framtida får Gunnbjørg Sæbø og andre innbyggere i Værnes-regionen besøk fra hjemmetjenesten når de trenger hjelp. De vil få færre rutinebesøk. Nå hender det at hjemmetjenesten reiser ut bare for å sjekke at en bruker er hjemme. Inger Lise Fiskvik, sykepleier og fagkoordinator i Halsen sone i Stjørdal, syns det hadde vært smartere om hjemmetjenesten hadde blitt varslet via en dørsensor når en bruker med demens og redusert orienteringssans faktisk har gått ut. Store gevinster Hjemmetjenesten tester nå ut sensorpakker som kan bli nyttig i framtidas omsorg. Ansatte og brukere har i ett år utviklet løsninger sammen med leverandør. – Vi vil bruke sensorteknologi for å skape økt trygghet. Målet er mer selvstendige liv for brukerne og mer rasjonell bruk av våre ressurser, sier Inger Lise Fiskvik. For å teste ut denne typen velferdsteknologi, har noen brukere i Stjørdal og Selbu fått ei pakke med ulike sensorer og en sentralenhet i form av en boks på veggen. Alarmer fra sensorene går via sentralenheten og inn i brukerens elektroniske pasientjournal. Føles betryggende Fiskvik og kollegene hennes ser at teknologien kan gjøre jobben deres enklere. – Men gevinsten kan bli vel så stor for brukerne som slipper å bli vekket om natta fordi vi må sjekke at alt står i Stjørdal. Her har hun ei sensorpakke som består av fall-, bevegelses-, dør- og temperatursensor. Siden Gunnbjørg er svaksynt og litt ustø på beina, trenger hun følge dersom hun skal opp om natta. Hun har også opplevd å falle ut av senga. En sensor som registrerer når hun er på vei ut av senga, føles derfor betryggende. Gunnbjørg, som selv er sykepleier med lang og bred erfaring, ser at hjemmetjenesten har store utfordringer, og at ny teknologi kan avlaste tjenesten og øke brukernes trygghet og selvstendighet. Hun er hjertens enig med Inger Lise Fiskvik om at sensorteknologien bør bli en del av framtidas hjemmetjeneste. Prøve og feile Fallsensoren som Gunnbjørg Sæbø først fikk, var ikke god nok. – Det hender at brukeren sklir ned på golvet, eller ligger og kaver for å komme seg opp igjen. I slike tilfeller ble ikke fallsensoren utløst, forteller Fiskvik. Mens Sæbø venter på en ny og bedre versjon, har hun en bevegelsessensor ved fotenden av senga som skal gi beskjed dersom hun sklir ned. Denne morgenen ble imidlertid ikke sensoren utløst slik den skulle. Inger Lise Fiskvik sjekker at sensoren er logget på og koblet opp mot systemet. Og så noterer hun. Sykepleieren antar at batteriet er flatt. – Vi trenger å få beskjed når batteriet ikke lenger virker, sier hun og understreker at internkontrollen fanger opp BESØK VED BEHOV: Gunnbjørg Sæbø og Inger Lise Fiskvik ser begge fram til at hjemmetjenesten kan rykke ut ved behov og bruke mindre tid på rutinebesøk. bra til, sier hun. feil slik at teknologien stadig blir utviklet til det bedre. < Gunnbjørg Sæbø har egen omsorgsbolig i et bosenter 30 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL