Sensorpakka Hjemmetjenesten i Værnesregionen har prøvd ut ei sensorpakke hos 11 brukere i Stjørdal og Selbu siden mars 2013. Pakka består av en eller flere av fem sensorer som registrerer fall, åpen dør, vannlekkasje, for høy eller for lav temperatur og bevegelse. De fem sensorene sender radiosignaler til en sentralenhet i leiligheten. Via internett går signalene direkte inn i den elektroniske pasientjournalen. Fagbladet 4/2014 < 31 fbaargang2014 fbseksjonHEL