BETRYGGENDE: En bevegelsessensor utenfor inngangsdøra kan sende signal til hjemmetjenesten når en hjemmeboende bruker er på vei ut, for eksempel om natta eller når det er veldig kaldt ute. BETRYGGENDE: En bevegelsessensor utenfor inngangsdøra kan sende signal til hjemmetjenesten når en hjemmeboende bruker er på vei ut, for eksempel om natta eller når det er veldig kaldt ute. Møter framtida med SENSORPAKKE Hjemmetjenesten i Værnes-regionen vet at de snart ikke har nok pleiere. Dessuten vil de gi innbyggerne mer trygghet og selvstendighet. Derfor innfører de ny velferdsteknologi. Første natt med sensorpakker ute blant brukerne kom det inn flere hundre alarmer til hjemmetjenesten i Stjørdal. De aller fleste alarmene var heldigvis ikke reelle. – Vi skjønte fort at de måtte filtreres bedre, forteller Solrunn Hårstad, prosjektleder for innføring av velferdsteknologi i Værnes-regionen. Som eksempel på hva som kunne utløse mange alarmer, var ei ytterdør som brukeren hadde glemt å lukke. Den åpne døra utløste tre alarmer i minuttet. Nå vil hjem metjenesten bare motta ny alarm hvert 15. minutt inntil døra blir lukket. – Og så er det viktig at hver enkelt bruker må avgjøre når alarmen skal være på. Sensorsignalene skal gripe minst mulig inn i brukernes hverdag, understreker Hårstad. Stiller krav Solrunn Hårstad, vernepleier med videreutdanning i juss og velferdsteknologi, har erfart at teknologien ikke alltid fungerer godt nok ved første forsøk. – Teknologien fins, og mange leverandører leverer gode produkter, men det er krevende å tilpasse dem til pleie- og omsorgssektoren. Og vi er nok litt utålmodige, sier hun. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra de ansatte og fagkoordinator kan hun beskrive kommunens behov og stille krav til leverandøren. Ifølge prosjektlederen har også 32 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL