SKYNDER SEG LANGSOMT: – Med stor optimisme og mange ildsjeler kommer vi i mål. Men vi begynner med de endrin- gene som krever lite organisering, sier Turi Teksum. nom avdelingene, hører hun radioen eller fjernsynet stå på selv om ingen følger med. For gamle ører kan det bli stressende støy. Møte mellom generasjoner Oppdal helsesenter har tatt kontakt med barnehagene i kommunen og invitert dem til samarbeid. Tilbakemeldingene har vært positive; også barnehagene mener sykehjemmet kan bli et naturlig sted for kontakt mellom generasjonene. – Målet er at barnehagene kan flytte noen av sine aktiviteter inn til oss, sier Turi Teksum. Hittil har sykehjemmet åpnet sansehagen for at noen barn av og til kan komme og leke der. Grupper fra barnehagene kommer også hit og spiser matpakka si, og barnehagekoret kan bruke sykehjemmet som øvingslokale. – Koret har allerede vært her og sunget for oss. Noen av pasientene våre satt bare og gliste fornøyd. Andre syntes det var for bråkete, men de ville ikke inn på rommet sitt. Heller ikke hun som sa hun var for gammel til å arbeide i barnehage. Et lederansvar Enhetslederen ved Oppdal helsesenter sier de fremdeles er i en utprøvingsfase. – Men vi er glad i musikk, og vi lærer bort til hverandre. Med så stor optimisme og mange ildsjeler er jeg overbevist om at vi kommer i mål, sier hun. Målet for henne er at pasientene skal få en god hverdag med bevisst bruk av musikk og rytme. Hun håper det vil redusere bruken av beroligende medikamenter. Turi Teksum syns bruk av musikk er en naturlig del av det å jobbe på sykehjem, og understreker at mellomlederne må ta ansvar for at musikk blir en del av dagliglivet. Sissel Lervik og Aud Hoel er enig i at ledere må ta ansvar for hvilken kultur som får vokse fram på en arbeidsplass. – For oss har det vært alfa og omega at Turi var med på kurset. Hun har sørget for at det har spredt seg en positiv holdning til bruk av musikk som miljøtiltak, sier de to. SLUTT PÅ SLØSING: – Vi bruker tid på musikk. Til gjengjeld sparer vi tid og krefter som før gikk med til å roe beboere, sier Sissel Lervik. Solveig Lyngen er blant dem som verdsetter musikken. Myskjaskolen Fagakademiet og Audun Myskja har utviklet en kurslederopplæring for ansatte i eldreomsorgen. Opplæringen består av to samlinger på til sammen fem dager. Målet er å gjøre deltakerne i stand til å bruke musikk som miljøtiltak samt lære opp andre ansatte i systematisk bruk av sang og musikk på egen arbeidsplass. 36 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL