DISKUTERER: Anne-Kari Bratten og Mette Nord er enige om at pasientsikkerhet og ansattes helserisiko må veie tyngst når arbeidstidsordninger skal revurderes. Foto: Karin E. Svendsen Vil ikke skrote arbeidsmiljøloven Anne-Kari Bratten er ikke enig med Mette Nord i ett og alt, men ingen av dem frykter diskusjon om arbeidstid. Felles mål er heltid innenfor rammen av arbeidsmiljøloven. Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, tror ikke uenighet om arbeidstid vil ødelegge forholdet mellom Fagforbundet og arbeidsgiverorganisasjonen. – Arbeidstid innbyr til krevende diskusjoner. Men gode relasjoner tåler også uenighet, sa hun på Fagforbundets sykehuskonferanse. For både Fagforbundet og Spekter ligger hensynet til pasientsikkerhet og til de ansattes helse i bånn når de diskuterer arbeidstid. De er også enige om at gode løsninger må finnes innenfor dagens rammer, altså uten å svekke arbeidsmiljøloven. KES Askim legger ned vikarpool Anita Helen Moen, hovedtillitsvalgt i Smaalenene i Østfold, er skuffet over at et prosjekt som skulle gi flere fagutdanning og større stillinger i Askim kommune, legges ned av økonomiske grunner. Ansatte i pleie- og omsorgssektoren, kunne knytte seg til en vikarpool. Ni ansatte fikk i fjor økt sine faste stillinger til over 50 prosent ved å knytte seg til poolen. – Medarbeidere syntes det var godt å tilhøre gruppa. De fikk forutsigbar arbeidstid og slapp å shoppe vakter, sier Moen. Kommunen tilbød også ansatte uten formell kompetanse stilling på minst 50 prosent i vikarpoolen dersom de tok fagbrev. I løpet av 2013 tok nærmere 30 ansatte fagbrev i helsearbeiderfaget. KES UNIKT, TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSPROGRAM INNEN ELDREOMSORG OG PALLIASJON MED VEILEDNING TIL EGEN ARBEIDSPLASS: OMSORG VED LIVETS SLUTT – EN VERDIG ALDERDOM? Skaff deg kompetanse og trygghet og bli en viktig ressursperson på din arbeidsplass. Undervisningen er fordelt på 3 samlinger, totalt 9 dager over 1 år. Pris for hele programmet: 1 deltager 6.000,2 deltagere 10.000,- Ytterligere deltagere 4.000,- per person. Godkjente timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie NSF. Godkjent for klinisk fagstige i Fagforbundet. Kursledelse: overlege Stein Husebø og tverrfaglig team ved Verdighet senteret i Bergen; ledende kompetansemiljø innen eldreomsorg. KULL 14 STARTER 2. SEpTEMbER 2014 www.verdighetsenteret.no Ta gjerne kontakt: sykepleier@verdighetsenteret.no Olaug Finsrud tlf.: 55 39 77 35 Silje B. Eikemo tlf.: 55 39 77 27 Fagbladet 4/2014 < 37 fbaargang2014 fbseksjonHEL