Seksjonsleder Ti ganger hurra for kreativ omsorg I år kunne vi feire at konferansene om kreativ omsorg har blitt arrangert ti ganger. Det begynte med Klukstuen-dagene på Hamar i 2005, og kom tilbake til Hamar i år etter en spennende runde med konferanser rundt om i Norge. Det var noe spesielt som startet opp på Hamar i 2005. Kluk stuen omsorgssenter, med kunstterapeut Merethe Klæboe i spissen, viste veien ved å tørre å satse på nye alternative veier til omsorg – en omsorg som bygger på pasientenes behov og premisser. Trivselstiltak ble prioritert høyere enn tidligere. De ansatte ville at beboerne på sykehjemmet skulle ha mer å se fram til enn neste måltid. Det er ingen tvil om at konferansene om kreativ omsorg har satt spor. Deltakerne har fått godt utbytte av det de har vært med på. Mange gode tiltak har funnet Det er ingen tvil veien inn i sykehjem og hjemme om at konferan tjenesten landet rundt. Vi har vært sene om kreativ opptatt av å synliggjøre at tiltak omsorg har satt spor. som gir økt trivsel, aktivitet og livskvalitet, ikke nødvendigvis er avhengig av økte økonomiske rammer eller endring i bemanningssammensetningen. Ofte er det derimot viktig at kreative forslag blir positivt mottatt og verdsatt, og at kompetansen til ulike yrkesgrupper spiller på lag i arbeidet: Aktivitører, ergoterapeuter, helsefagarbeidere, sykepleiere, assistenter, fysioterapeuter, vernepleiere. Listen er lang, men ikke komplett. Vi trenger dem alle. Deltakerne på årets konferanse fikk se og høre hvordan taktil berøringsterapi skaper ro og harmoni, og Merethe Klæboe var tilbake med kunstterapi og utstilling av kunst som beboerne har laget. Og mye, mye mer. Og til deg som ennå ikke har fått med deg noen av konferansene. Ikke fortvil. Årets konferanse blir ikke den siste. Og mens du venter, kan du lese mer på kreativomsorg.no Foto: Sverre Chr. Wilhelmsen Samspill for verdighet Årets Verdighetskonferanse på Solstrand utenfor Bergen byr på en rekke forelesninger om samspillet mellom pasient, pårørende, frivillige og profesjonelle hjelpere. – Vi tror det gode samspillet hvor alle blir sett, og all kompetanse verdsatt, er vesentlig for å skape en verdig omsorg, sier Signe Hananger, som sitter i programkomiteen for Fagforbundet. Ledere og beslutningstakere hvor medisinere, sykepleiere, helsefagarbeidere og filosofer utveksler tanker og erfaringer. – Konferansen er spesielt aktuell for tillitsvalgte og ledere. Alle som deltar i beslutningsprosesser, er med på å legge rammene for samspillet mellom alle involverte, sier Hananger. En kaospilot skal stimulere til kreativ gruppearbeid. Bak Verdighetskonferansen står Verdighetssenteret, Røde Kors og Fagforbundet. KES Arena for faglig utvikling Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) og Fagakademiet inviterer til den tredje nasjonale konferansen for helsefagarbeidere i mai. – Dette er et treffsted for faglig utvikling til beste for den enkelte ansatte, arbeidsgivere og ikke minst pasienter og brukere, sier Wenche Skorbakk, rådgiver i SHS. Kompetanseheving og -utvikling er ett tema. Diabetes type 2, selvmord og medikamenthåndtering er andre temaer som belyses på den to dager lange konferansen.KES Vellykket studium i aktiv omsorg Første kull på studiet Aktiv omsorg med 260 studenter fra hele landet er nylig avsluttet. SHS Hordaland feiret sine 17 studenter med roser og kake. – Alle var veldig fornøyd med studiet, og nå ønsker nesten 40 medlemmer i fylket å ta utdanninga i neste runde, forteller Sigrun Bøe Perez, SHS-leder i Hordaland. Målgruppa for opplæringsprogrammet Aktiv omsorg er ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenestene, kulturarbeidere, frivillige samt lærere i helse- og sosialfag i videregående skoler. Aktiv omsorg innebærer å gi meningsfylte aktiviteter til utsatte grupper som våre eldste eldre, men også til yngre brukere innenfor rusomsorgen, i psykiatrien samt til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Opplæringen er utviklet ved Senter for omsorgsforskning Sør. Høgskolen i Telemark driver opplæringen i samarbeid med Fagakademiet. Studentene samles fire ganger i til sammen åtte dager. KES KONFERANSE: Ulf Rikter Svendsen (Røde Kors), Signe Hananger (Fagforbundet) og Stein Husebø (Verdighetssenteret). Raymond Turøy 42 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL