Fagbladet 2/2014 < 43 VERVEKAMPANJE2014Verv en kollega Det er lett å verve, flotte vervepremier. Fotos: Kjell OlufsenVed verving av ett medlem kan du velge mellom disse flotte premiene: 01/13 Koss øretelefoner 02/13 1 stk Stelton brødpose, farger: sort, natur, rød 03/13 Liten ryggsekk 04/13 Rosendahl Grand Cru vannglass, sett 6 stk, 22 cl 05/13 Rosendahl Grand Cru vannkaraffel 06/13 Snøgg førstehjelpsutstyr til bil og båt Verver du flere medlemmer, kan du velge mellom mange andre flotte premier. På våre nettsider finner du fullstendig oversikt over alle premiene: www.fagforbundet.no/vervepremierHar du spørsmål vedrørende verving eller vervepremiene – kontakt Fagforbundets medlemsregister, telefon: 23 06 42 00 eller e-post: verving@fagforbundet.no  InnmeldIngs- og vervekupongStift her Stift her Fylles ut av den som ververEtternavn Fødsels- og personnr. FornavnAdressePostnr. Sted Tlf. pr. Tlf. arb. E-post Fagforening Fagforen.nr. 1 Merk atdu ikkefår vervepremiefor åverveelever. EtternavnFornavnFødsels- og personnummer (11 siffer) AdressePostnr. Poststed Tlf. mobil eller privatE-postPersonopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Person- opp lysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsunder- søkelser o.l. der hvor forbundetfinner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlem- menes interesser. Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven. • Jeg er innforstått med og gir samtykke til at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger. Dato Underskrift Fylles ut av alle yrKesaKtIveArbeidsgiverArbeidssted Tlf.nr. Yrke Stilling Prosent FylkeFylles ut av studenter oG lÆrlInGer • Student, kr 250 per halvår, inkludert LOfavør forsikringer • Høgskole • Universitet • Lærling, gratis • Lærling inkludert LOfavør forsikringer, 250 per halvår • Elever under 20 år (gratis) 1 •VG1 •VG2 •VG3 • Elever under 20 år, kr 250,- per halvår, inkludert LOfavør forsikringer 1 •VG1 •VG2 •VG3 Studiested/lærlingplassFag/linje Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år) Fylles ut av nye medlemmer Medl.nr. FY l l e s u T A v F A g F o r B u n d e T Pb 7003 St. Olavs plass • 0130 Oslo • Tlf.: 23 06 40 00 01/1304/1302/1305/1306/13VERVEKAMPANJE2014Verv en kollega Det er lett å verve, flotte vervepremier. Fotos: Kjell OlufsenVed verving av ett medlem kan du velge mellom disse flotte premiene: 01/13 Koss øretelefoner 02/13 1 stk Stelton brødpose, farger: sort, natur, rød 03/13 Liten ryggsekk 04/13 Rosendahl Grand Cru vannglass, sett 6 stk, 22 cl 05/13 Rosendahl Grand Cru vannkaraffel 06/13 Snøgg førstehjelpsutstyr til bil og båt Verver du flere medlemmer, kan du velge mellom mange andre flotte premier. På våre nettsider finner du fullstendig oversikt over alle premiene: www.fagforbundet.no/vervepremierHar du spørsmål vedrørende verving eller vervepremiene – kontakt Fagforbundets medlemsregister, telefon: 23 06 42 00 eller e-post: verving@fagforbundet.no  InnmeldIngs- og vervekupongStift her Stift her Fylles ut av den som ververEtternavn Fødsels- og personnr. FornavnAdressePostnr. Sted Tlf. pr. Tlf. arb. E-post Fagforening Fagforen.nr. 1 Merk atdu ikkefår vervepremiefor åverveelever. EtternavnFornavnFødsels- og personnummer (11 siffer) AdressePostnr. Poststed Tlf. mobil eller privatE-postPersonopplysninger som Fagforbundet får tilgang til, vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med Person- opp lysningsloven. Fagforbundet vil unntaksvis kunne gi ut medlemsopplysninger, f.eks. til medlemsunder- søkelser o.l. der hvor forbundetfinner at utleveringen bidrar positivt i arbeidet med å ivareta og styrke medlem- menes interesser. Fagforbundet vil alltid forsikre seg om at personopplysningene kun benyttes til det avtalte formål, og at mottakeren behandler opplysningene i samsvar med bestemmelsene i loven. • Jeg er innforstått med og gir samtykke til at Fagforbundet unntaksvis kan utlevere mine personopplysninger. Dato Underskrift Fylles ut av alle yrKesaKtIveArbeidsgiverArbeidssted Tlf.nr. Yrke Stilling Prosent FylkeFylles ut av studenter oG lÆrlInGer • Student, kr 250 per halvår, inkludert LOfavør forsikringer • Høgskole • Universitet • Lærling, gratis • Lærling inkludert LOfavør forsikringer, 250 per halvår • Elever under 20 år (gratis) 1 •VG1 •VG2 •VG3 • Elever under 20 år, kr 250,- per halvår, inkludert LOfavør forsikringer 1 •VG1 •VG2 •VG3 Studiested/lærlingplassFag/linje Planlagt eksamen/fagprøve (mnd/år) Fylles ut av nye medlemmer Medl.nr. FY l l e s u T A v F A g F o r B u n d e T Pb 7003 St. Olavs plass • 0130 Oslo • Tlf.: 23 06 40 00 01/1304/1302/1305/1306/13 fbaargang2014 fbseksjonHEL