Utenriks: syriske flyktninger NØDHJELP: Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon Bahar leverer nødhjelpspakker til internt fordrevne familier i Aleppo-provinsen. Pakkene inneholder basisvarer som ris, olje, bønner og te, og skal dekke behovene til én familie i én måned. VANSKELIG FORHOLD: I flyktningleiren Kawrgosk i Kurdistan i Nord-Irak bor det 14.000 syriske flyktninger. De kan fortelle om svært vanskelige forhold inne i Syria. I tillegg til krigshandlingene, er det mangel på mat, medisiner, klær og annet utstyr. I I flyktningleiren Kawrgosk, et stykke utenfor Erbil i Kurdistan i Irak, er livet fredelig. Kvinnene som går langs grusveiene, bærer på matvarer eller klesvask. Barna løper fritt, spiller ball og leker. – Her er det ingen eksplosjoner. Når jeg lukker teltduken, kjenner jeg meg trygg, sier «Sanaa» (30), en kvinne fra den kurdiske delen av Syria. Hun vil ikke oppgi sitt virkelige navn. 140.000 er drept Tre år etter at den voldelige konflikten brøt ut i Syria, har krigen utviklet seg til den største humanitære krisa i vår tid. Det fins ikke lenger offisielle statistikker for hvor mange som har mistet livet. De siste rapportene fra den opposisjonsvennlige eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights sier at over 140.000 er drept. Over 6 millioner er på flukt inne i landet, og 2,5 millioner har kommet seg over landegrensene til naboland som Irak, Libanon, Jordan og Tyrkia. Flere byområder i Syria er blokkert av regimets styrker, slik at verken mennesker eller varer kommer inn eller ut. Utsulting og utmattelse brukes som våpen i krigen, og målet er å få de sivile til å presse opposisjonsstyrkene ut av området. Ikke penger til mat Også i områder som ikke er beleiret, har samfunnet og økonomien stoppet opp. For Sanaa og de to barna hennes, som bodde i Al-Qamishli i Syria, ble det stadig vanskeligere å få tak i penger til mat. – Prisene ble bare høyere og høyere, og jeg tjente ikke nok, forteller hun. Til slutt ga Sanaa opp, og bestemte seg for å dra. Som mange andre, flyktet hun fra sulten like mye som fra voldshandlingene. – Jeg måtte. Det var ingen mat, ingen skole, ingen lege, ingen medisiner, sier hun. Skjør resolusjon I slutten av februar ble FNs sikkerhetsråd enig om en resolusjon som skal sikre nødhjelp til sivile inne i Syria. Tre tidligere resolusjonsforslag har blitt nedstemt ved at Russland og Kina har brukt sin vetorett. – Resolusjonen som nå er vedtatt, er et skritt i riktig retning, og vi håper at dette fører til reell og bred tilgang for de humanitære hjelpeorganisasjonene, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Liv Tørres. Hun besøkte flyktningleiren Kawrgosk i november i fjor, sammen med Stein Guldbrandsen i Fagforbundets arbeidsutvalg. Leiren drives av den kurdiske regjeringen i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger. 14.000 mennesker bor her, og livet er vanskelig. – Vi får ikke forlate leiren uten de rette identitetspapirene, og vi har ikke nok mat. Heller ikke her er det leger eller nok medisin til alle, men jeg føler meg i alle fall trygg, sier Sanaa. De som kan vise til at de har funnet jobb, får arbeidstillatelse. Det gjør livet lettere. – Forholdene i leiren er ikke noe å skryte av, men det er mye verre inne i Syria der flyktningene kommer fra. Det er utrolig viktig at vi får hjelpen inn i Syria, slik at færre behøver å flykte, sier Stein Guldbrandsen. < Fagbladet 4/2014 < 51 fbaargang2014 fbseksjonHEL