Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Fagforbundet Gjerdrum avd. 053 avholdt årsmøte i slutten av januar. Der hadde vi fire stykker som vi ønsket å gjøre litt ekstra stas på som 25-årsjubilanter. Hovedtillitsvalgt Ingvill Hangaard Karlsen delte ut sølvnåler, diplomer og blomster til jubilantene. Fra venstre: Anne- Lise Vamsæter, Ingvill Hangaard Karlsen og Berit Nuland. Gerd Karin Lunde og Erna Fagerli var ikke til stede. Tekst: Jorunn Østby Fardal Heder i Gjerdrum Veteranmarkering i Bergenhus Fagforbundet Bergenhus avd. 199 hadde årsmøte og merkefest i slutten av januar. Dei som møtte fram, fekk utdelt nåler, diplom og rose av fagforeiningsleiar Rita Jordal. Dei andre jubilantane fekk nål og diplom tilsendt. Gratulasjonar til alle saman! 40-årsjubilantane Wenche Madsen og Astrid Hukset møtte opp på merkefesten. 25-årsjubilantane som var til stades er: Kari Marholm, Ellen Økland, Helga Helene Flatø, Anne Marie Johnsen Kleppe og Else Anlaug Seim. Tekst: Britt-Helen Åmås Utmerkelser i Ibestad Fagforbundet Ibestad feiret tre jubilanter i slut- ten av januar. De fikk nål for 25 års medlemskap i Fagforbundet. Fra venstre: Anne Kristin Jensen, fylkesleder Britt Ås, Wenche Johnsen, fagforeningsleder Trond- Arvid Isaksen og Bjørg Albrigtsen. Tekst: Britt Ås Jubilanter ved UNN På årsmøtet i Fagforbundet UNN Harstad hedret vi fire medlemmer med 25 år i Fagforbundet og to med 40 år i LO. En av jubilantene fortalte om arbeidet på kjøkkenet fra 1977, som kan oppsummeres med at det ble laget kortreist mat, der alt ble laget fra grunnen av samme dag som det ble servert til pasientene. Jubilantene fikk nål, diplom og rød rose. Bak fra venstre: fylkesleder Britt Ås, 25-årsjubilantene Anita Fagerslett, Tom Mauseth, Eva Karlsen, Wailet H. Olsen og leder i Fagforbundet UNN Harstad Randi Steinli Pedersen. Foran fra venstre: 40-årsjubilantene Ninni Eliassen og Edna Karlsen. Tekst: Randi Steinli Pedersen i Nedre Telemark Fagforbundet Helseforetak Nedre Telemark avd. 201 har også gjort stas på jubilanter med 25 år i Fagforbundet og 40 år i LO. Bak fra venstre: leder Lise Larsen, Kari Gaaserud (25), Lisbeth Øyaland (25), Eilif Heimholt (40) og Solveig Eikeland Larsen (25). Foran fra venstre 25-årsjubilantene Bjørg Kåsa Lovald, Britt Norunn Skauge Danielsen og Dag Erik Borgeraas. Tekst: Hilde Fjellbu Feiring Fagbladet 4/2014 < 59 fbaargang2014 fbseksjonHEL