Foto: Vidar Ruud, ANB Foto: Karin E. Svendsen DEltiDsrapport: spekters anne-kari Bratten (t.v.), afi-forsker Cathrine Egeland og Fagforbundets Mette nord. Vil ha kvinner til å jobbe mer Fagforbundets Mette Nord og Spek-helse, fritid og en kultur som legitimerer at kvinner jobber mindre. ters Anne-Kari Bratten liker dårlig at Deltidsarbeidende kvinner vet om farene, som lav mange kvinner velger deltid frivillig. lønn, lav pensjon og mindre likestilling, men de klarer – Når deltidsarbeidende kvinner når pensjonsalder, så ifølge Bratten og Nord likevel å skape seg en kulturell får de svi. Etterspørselen etter arbeidskraft er dessuten og moralsk begrunnelse for å jobbe mindre, og dette så stor at vi ikke kan ha så mange gående på deltid, mener de to er bekymringsfullt. sier Fagforbundets leder, Mette Nord. – Går dere i rette med kvinnene som frivillig jobber – Vår mål er at det skal bli en heltidskultur, sier deltid? Spekter-sjef Anne-Kari Bratten til ANB. – I arbeidslivspolitikken virker gulrot bedre enn pisk. Fagforbundet og Spekter har fått Arbeidsforsknings-Vi prøver å forstå hvorfor de gjør det, som med instituttet (Afi) til å se på hvorfor kvinner jobber deltid. undersøkelsen Afi har gjort for oss. Da kan vi bruke I AFI-rapporten «Frivillig deltid – kun et spørsmål om virkemidler for å endre kulturen. Fagforbundet og tid?» kommer det fram at deltid i liten grad er et spørs-Spekter har tidligere blitt enig om høyere helgetillegg mål om tid, og at det meste er frivillig. for å få flere til å ville jobbe helg, for å nevne ett Kvinners deltidsvalg handler mer om spørsmål som eksempel, sier Spekter-sjefen. familieøkonomi, partners inntekt, forebygging av egen Tekst: Bjørn Erik Dahl, ANB Årets arbeidsgiver 2014 Hilde Christiansen fikk Fagforbundets arbeidsgiverpris på Sykehuskonferansen i mars. Personal- og organisasjonssjefen i Helse Vest fikk prisen for sine gode samarbeidsevner av nestleder Odd Haldgeir Larsen. For Christiansen er det viktig at de 30.000 ansatte i Helse Vest fortsatt skal ha en god arbeidsplass. – Vi har et stort ansvar for å bevare et godt arbeidsliv også i framtida, sa prisvinneren som i mange år samarbeidet godt med Fagforbundet, blant annet for å styrke heltidskulturen. KES Har du vurdert å bytte bank i protest mot bankenes bonusutbetalinger? Merethe Krogstad Hoel, Arendal, styremedlem i Seksjon helse og sosial Jeg bruker en liten, lokal bank, og syns det er greit å holde meg der. Hadde jeg vært i DNB, hadde jeg byttet. Helén Tangen, Oslo, styre- medlem i Seksjon kontor og administrasjon i Oslo Hvilke banker er det egentlig som ikke betaler ut bonuser? Det er ikke lett å finne ut av. Jeg vurderer fortløpende, men foreløpig blir jeg der jeg er. Werna Steffensen, Sortland, nestleder i Fagforbundet Sortland Ja, det har jeg. Jeg er kunde i Nordlandsbanken, som skal overtas av DNB. Det er en del jobb å bytte bank, men det er noe jeg virkelig vurderer. Fagbladet 4/2014 < 7 fbaargang2014 fbseksjonKIR