TØFF Tid: i flere måneder har de ansatte i Asperud barnehage og seks andre Oslo-barnehager levd med trusselen om å bli konkur ranseutsatt. At det har vært en tøff tid, legger ikke Zeliha dogan (f.v.), Lena Foyn, Sabrina Grimsrud og Ann-mari ulvin skjul på. «Jeg fant ut at jeg måtte komme meg vekk, og jeg er heldig som har fått en ny pedagogjobb i en offentlig drevet barnehage i oslo.» om lag 75–80 prosent. Det betyr at det er her det er mulig å spare penger. – Hvorfor skal vi straffes fordi vi er godt voksne og har god kompetanse? Det er helt tullete, utbryter hun. Den erfarne assistenten tror barna vil lide av byrådets privatiseringsiver. – Hvis alle ansatte på avdelingen forsvinner, tror jeg det vil ta lang tid før ungene vil føle seg trygge, sier hun. Zeliha vil bli Zeliha Dogan blir trist når hun ser masseflukten fra kollegene. Hun er en av få som har bestemt seg for å bli selv om barnehagen havner på private hender. – Jeg trives så godt her. Vi har det fineste arbeidsmiljøet, men jeg er redd det blir ødelagt nå. Jeg har en klump i magen, sier hun. Det er ingen tvil om at all uvissheten og uroen tar på. Hvilke kolleger som blir igjen, vet hun ikke. – Men jeg vil prøve å bli i første omgang. Hvis jeg søker Lena Foyn, pedagogisk leder i Asperud barnehage meg til en annen barnehage, kan jeg likevel risikere at den blir konkurranseutsatt om to år, sier hun. Foreldre demonstrerer i gatene De ansatte står ikke alene i kampen. Utenfor Norlandias hovedkvarter i Oslo står rundt 400 barn og voksne. Innleide underholdere drar i gang allsang, og barnehagebarna hamrer rytmen med spader på hvert sitt spann for å holde varmen. Det er en sur vinterkveld i hovedstaden. At byens minste kan bli rammet av konkurranseutsetting, har satt sinnet i kok hos mange foreldre. For tredje gang i vinter har de tatt til gatene for å protestere mot politikernes beslutning. Masseflukten av ansatte bekymrer, de vil ha forutsigbare forhold for barna sine. Ved mikrofonen står en mor og ber Norlandia om å trekke seg fra anbudsrunden. Hun er sint på politikerne. Tårene presser på. Også Eivind Volder Rutle er sint. – Det har vært en enorm oppslutning. Helt fra starten har alle foreldrene vært imot konkurranseutsetting, hev14 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR