TemA: Konkurranseutsetting der han, og forteller at mange foreldre har deltatt i demonstrasjoner for første gang i sitt liv. Viktig prinsippsak Volder Rutle tror det voldsomme engasjementet skyldes at det handler om folks unger, men at det også er mer som står på spill: – Det er spørsmål om hva velferdsstaten skal være. Viktige deler av den står på spill. For veldig mange handler engasjementet om mye mer enn bare egne unger. I neste omgang er det andre som kan bli rammet, sier Volder Rutle. Halvor Haugen og Nina Schjønsby har ikke selv barn i barnehagene som var konkurransetruet, men møtte opp til demonstrasjonen i solidaritet. – Dette er en viktig prinsippsak. Kanskje er det vår barnehage som blir konkurranseutsatt i neste omgang, sier de. Foreldrene skjønner at ansatte søker seg bort Volder Rutle er klar på at foreldrene hele veien har støttet de ansatte. – Alle stiller seg bak de ansatte. De eldre arbeidstakerne som har avtalefestet pensjon (AFP) innen rekkevidde, vil tape mye. Vi skjønner godt at de søker på andre jobber, sier Eivind Volder Rutle. Han har barn i Asperud barnehage og er en av talspersonene i Foreldreaksjonen mot privatisering av barnehager. At ingen private la inn anbud på drift av Asperud barvanskelig å få den tilbake i kommunal regi senere. Sånn sett er salg verst, mener Rutle. Føler seg som forræder FOreLdreSTØTTe: – vi forstår godt at de ansatte ser seg om etter andre jobber, sier eivind volder nehage, føles litt som en seier etter at foreldrene har stått Engasjementet fra foreldrene har vært voldsomt. De anrutle, leder av sammen og kjempet. Foreldreaksjonen har jobbet for å få de private barnehageselskapene til å forstå at foreldrene ikke er interessert i privat drift. – De ansatte vil tape pensjon enten barnehagen konkursatte i barnehagene må nesten klype seg i armen. – Jeg føler meg litt som en forræder siden jeg har valgt å slutte, sier pedagog Lena Foyn. – Foreldrene har lagt ned en stor jobb for å redde job- Foreldreaksjonen mot konkurranseutsetting og foresatt i Asperud barnehage hvor Lena Foyn har ranseutsettes eller selges, men hvis den blir solgt, er det bene våre. Det setter vi veldig stor pris på, fastslår hun. sagt opp jobben. Fagforbundet oslo reagerer på prosessen Fagforbundet i Oslo reagerer Hun sier at Fagforbundet vil vurdere om på området, og inngåtte avtaler for øvrig, Oslo kommune bryter arbeidsmiljøloven i skriver Hauglie, som ikke vil kommentere på at byrådet holder de ansatte sin behandling av disse arbeidsstedene. Fagforbundet Oslos mistanke om brudd på på pinebenken i de tre barne – Arbeidsgiver skal sørge for et forsvarlig arbeidsmiljøloven ytterligere. hagene som ikke blir konkur-arbeidsmiljø både fysisk og psykisk. Vi vil I pressemeldingen byrådet sendte ut i ranseutsatt nå. se på om kommunen har ivaretatt sitt ar-mars, skrev hun: «Jeg er klar over at både beidsgiveransvar. Det har vært tre måneder ansatte og foresatte er utålmodige etter å få – Vi mener disse barnehagene ikke bør være med stor usikkerhet, og nå skal altså de en endelig avklaring. Byrådet følger opp en del av neste runde hvor byrådet skal ansatte vente enda lenger, sier Uran. bystyrets vedtak om konkurranseutsetting, prøve å selge ti barnehager. Byrådets be-Byråd Anniken Hauglie skriver i en SMS men for meg er det avgjørende at barnehahandling av barnehagene går kraftig ut over til Fagbladet at byrådet ikke har tatt endelig gene skal ha seriøse og kompetente driftere arbeidsmiljøet, mener nestleder Anna Eli-stilling til salgsprosessen. som skal bidra til et godt barnehagetilbud sabeth Uran i Fagforbundet Oslo. – Vi er opptatt av å følge lov- og regelverk med høy kvalitet.» Fagbladet 4/2014 < 15 fbaargang2014 fbseksjonKIR