K Støtte til etterog videreutdanning Fagforbundet har gode stipendordninger for yrkesaktive medlemmer som ønsker å heve kompetansen sin. Hvert år mottar rundt 4500 medlemmer stipend. Side 29 K Variert innhold Ammerud skole har ansatt både kule basketballspillere, rolige tegnere og dyktige svømmere på aktivitetsskolen. Dyktige ansatte i hele stillinger gir elevene en helhetlig skoledag. Side 30 K Gratis gravlegging FOKUS: Et enstemmig gravferdsutvalg foreslår at en gravlegging ikke skal koste de etterlatte noe, uansett om det er en urne eller en kiste i graven, skriver Erling Lae, utvalgets leder. Side 36 «Norske kulturhus er en viktig del av grunnmuren i det lokale kulturlivet.» Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst Foto: Wenche Schjønberg Leker på jobb Martin Brevik liker å være sammen med barn. Han går i 8. klasse og jobber samtidig som lekeressurs ved Lundgaardsløkka barnehage i Lillehammer. Dette er et likestillingsprosjekt som skal gi flere menn i barnehagene. Side 32 Fagbladet 4/2014 < 27 fbaargang2014 fbseksjonKIR