Kirke, kultur og oppvekst Lang vei til fagbrev Jan Egil Aslaksen fra Egersund måtte omskolere seg etter en arbeidsulykke. Han har tatt all teorien til barneog ungdomsarbeiderfaget, men må vente lenge på fagbrev. Han jobber i en deltidsstilling som assistent i skole og SFO, og må jobbe i sju år før opplæringslovens krav om fem års praksis i full stilling er oppfylt. Nestleder Torhild Nesvåg i Seksjon kirke, kultur og oppvekst i Rogaland håper Fagforbundet kan påvirke politisk slik at loven mykes opp, ifølge NRK. PF Kulturhusboom i Norge Milliarder av kroner brukes på nye kulturbygg i norske kommuner. Ifølge en oversikt som Aftenposten har laget, vil det om fem år være bygget for rundt 14 milliarder kroner siden 2003. Totalt er det bygget eller planlagt over 60 kulturhus det siste tiåret. I tillegg til selve byggekostnadene vil det årlig koste totalt en milliard kroner å drifte dem. Operaen i Oslo, Nye Deichman og Munchmuseet er ikke tatt med. Da ville byggesummen vært 23 milliarder kroner. PF BarNeHagedageN: seks unger fra kapellveien barnehage i oppegård har vært på audiens hos kongen for å overlevere sine forslag til grunnloven. Overleverte barnas grunnlov til Kongen Tusenvis av barn har fylt gullrammede plakater med sine egne forslag til Grunnloven. Kongen fikk personlig overlevert ett i midten av mars. Foto: Werner Juvik «Jeg har noe å si» var slagordet markeringen da en gruppe barn jobbe for å løfte fram barnas for barnehagedagen som ble fikk audiens hos Kongen for å stemme i samfunnsdebatter markert over hele landet tirsdag overlevere sitt forslag til lover. som omhandler dem selv, 18. mars. Mange ordførere og Barna har i lang tid jobbet med påpeker nestleder Sissel lokalpolitikere fikk overlevert vanskelige ord som demokrati Skoghaug i Fagforbundet. barnas «grunnlover». og diktatur. De har snakket om Etter ti år begynner dagen å Kongen og ordfører Kongen og de gode hjelperne som statsminister og ordførere. bli en del av mange barnehagers årshjul. Gjennom pedagogiske Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for Barn og demokrati opplegg, foreldrefrokoster og lokale arrangementer er det barnehager står bak den årlige – Målet med Barnehagedagen er mange barnehager som barnehagedagen. å vise fram barnehagehvermarkerer denne dagen. Kapellveien barnehage i dagen. I år er demokrati og Tekst: titti BrUN Oppegård kommune tjuvstartet medbestemmelse tema. Vi må Sponser privat kinodriver med husleie Ålesund kommune betaler 2,2 Fra første januar i år ble kinouklart om det var god økonomi å betale én million kroner og millioner kroner av en husleie på driften i Ålesund overtatt av det å sette ut driften. bekoste renholdet på kinoen. totalt 3,5 millioner for Norsk Kino. private selskapet Norsk Kino. I avtalen mellom kommunen og Ifølge kommunalsjef Bjørn Ivar Det er 800.000 kroner mer enn Begrunnelsen var at kommunen Norsk Kino skal kommunen dekke Rødal vil kommunen spare på en kommunens underskudd på egen ønsket å spare penger. Nå er det 2,2 millioner kroner av husleia. privat kinodriver. PF kinodrift i fjor. ifølge nettstedet nyttiuka.no høyst Resten skal Norsk Kino dekke ved 28 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR