Helhetligskoledag De voksne er alle ansatt ved skolen, enten de følger elevene over i aktivitetsskolen eller retter lekser når skoleklokka ringer. Tekst: TITTI BRUN Foto: WERNER JUVIK A A mmerud skole var en av skolene som deltok i Utdanningsdirektoratets forsøk med helhetlig skoledag. Forsøkene ble avsluttet i 2013, men Ammerud er så fornøyd med resultatene at de har valg å fortsette med metoden. – Målet var og er å styrke kvaliteten på det vi tidligere kalte SFO, og som nå er en del av en helhetlig skoledag. I tillegg ser vi skole, lek og aktiviteter i sammenheng. Når skolen har «Gamle dager» som tema, følger vi opp med gamle barne- og sangleker. Vi forsterker læring gjennom vår aktivitet. Vi gjør læring så spennende at elevene selv velger aktiviteten, sier Gro Høydal Nesse, som er leder for aktivitetsskolen. Hele stillinger Aktivitetsskolen (AKS) for 1.–4. klasse åpner klokka 7.30 og varer til klokka 17.00. De ansatte i aktivitetsskolen har stort sett fulle stillinger og følger barna både i klasserommet, friminutt og aktiviteter. – Helhetlig skoledag krever helhetlig tenkning, god forankring i skoleledelsen og gode planer som følges, påpeker Høydal Nesse. – I tillegg er det viktig med dyktige og engasjerte ansatte. Vi tenker helhet. Vi trenger både den kule elitebasketballspilleren og den voksne mannen med mye kunnskap om tegning og maling, og som stråler trygghet og ro. «Rakk jeg det?» Hver morgen serveres frokost før skolestart. Særlig onsdagene er populære. Da serveres nemlig grove pannekaker i tillegg til vanlig frokost. – De dagene er ungene spesielt redd for å komme for sent, smiler baseleder Irina Mikalsen mens hun følger oss rundt i de felles lokalene for skole og aktiviteter. Fra alle kanter strømmer 1.– 4.-klassinger bort til tavla med dagens valg av aktiviteter. De har allerede registrert seg og fått utlevert sitt foto med navn som de plasserer på den aktiviteten de har lyst til å gjøre på ettermiddagen. Det er en stor meny: tegne/malekurs, kokkekurs, forskning, moviemaker, spillegrupper, konstruksjon, idrett, SNØLEK: Gøy for store og små på Ammerud heldagsskole. 30 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR