LeSer: 8.-klassingen Martin brevik koser seg som lekeressurs sammen med de yngste ungene. FLere Menn TrengS: Styrer jennie Furulund, barnepleier harald Sveen (til venstre) og Thomas Lønseth, som studerer til barnevernspedagog, er ikke i tvil om at det trengs flere menn i norske barnehager. – Mangfoldet av barn krever et mangfold i staben, sier de. – Det er et klart andrevalg, sier han og legger til at det å tjene penger var den største drivkraften da han søkte jobben i første omgang. – Men nå gleder jeg meg hver gang til å komme hit. Deler på ideen Glad blir også Jennie Furulund når barnehager fra andre kommuner ringer for å få ideer om hvordan de kan sette i gang et liknende prosjekt. – Dette kan gjennomføres i alle andre fylker. Hvis landets fylkesmenn bruker 78.000 kroner på dette, vil 432 gutter hvert år få prøve seg i barnehager. I løpet av en treårsperiode blir dette 1296 gutter, sier hun. Prosjektet kan også adopteres av andre yrker, mener hun. – Det kan for eksempel enkelt overføres til mannsdominerte yrker for å få flere jenter inn der. – Morsomt – Vi snur holdninger, og det er viktig, sier Jennie Furulund, som legger til at det er langsiktig jobbing. Inne på liten avdeling er Martin Brevik fra Fåberg glad han søkte på jobb som lekeressurs. Martin går i åttende klasse på Smestad ungdomsskole i Lillehammer. – Det har vært veldig morsomt, sier han om jobben. Barnehage frister mange Dette svarte guttene på spørsmål om de kunne tenke seg jobb i barnehage etter å ha vært lekeressurs i Lillehammer. Årstall Antall Ja Kanskje/en periode Nei 2009 2010 16 8 7 1 2010 2011 18 9 6 3 2011 2012 16 7 7 2 2012 2013 47 20 20 7 Da han søkte, fikk han spørsmål om han ønsket å jobbe med små eller store barn, men det spilte ingen rolle for ham. – Det føltes spennende, uansett, og jeg er glad for at jeg fikk prøve noe nytt, sier han. Også jenter vil inn Reaksjonene på prosjektet har vært overveiende positive, men det har også kommet noen negative reaksjoner på at det bare er gutter som kan søke på jobben som lekeressurs. Blant annet skrev ei jente på bloggen sin at hun ble sint av at hun ikke kunne søke jobb som lekeressurs, og at hun oppfattet det som kjønnsdiskriminerende. Da tok Furulund direkte kontakt med jenta og sa at hun forsto henne. Men i denne omgangen er prosjektet et likestillingsprosjekt for å få flere menn inn i barnehagen, og derfor kan det ikke ansettes jenter i jobben som lekeressurs. Får attest Etter at guttene er ferdige i jobben som lekeressurs, får de en attest, og de må også svare på et spørreskjema om hva de tenker om jobben. Mange av guttene skriver at det er mye mulig de vil jobbe i barnehage når de blir voksne. Jennie Furulund forteller en historie om hvordan dette har preget barna i barnehagen: – En morgen satt jeg og pratet med en smart gutt som snart skulle begynne på skolen. Men kommer du ikke til å savne oss da? spurte jeg ham. Og så sa jeg at vi i hvert fall kom til å savne ham. Da svarte han: Du trenger ikke være lei deg, for jeg skal jo jobbe her når jeg blir ungdom! – Jeg håper at prosjektet får fortsette så lenge at jeg kan se at barn vi selv har hatt i barnehagen kommer tilbake og jobber som ungdom, og at de kanskje kommer tilbake og jobber her på ordentlig som voksne menn etterpå, sier Jennie Furulund. Fagbladet 4/2014 < 35 fbaargang2014 fbseksjonKIR