PiRion– kulturavis for barnehagar og skularnr. 3 - 2014PiRion– kulturavis for barnehagar og skularnr. 3 - 2014 Distribuert med Fagbladet Vilrekrutteremenntilbarnehagane Dagleg leiar i Tertnesparken barnehage, Eli Steinum, meiner det er viktig å arbeide for å få meir likestilling i barnehagen. Difor er no barnehagen komen med i prosjektet Ungdomsskuleelevar som leikeressurs i barnehagen. TEKST : JUDITH SØRHUS LITLEHAMAR ILLUSTRASJONSBILETE : S MÅFOLK BARNEHAGE fbaargang2014 fbseksjonKIR