Utenriks: syriske flyktninger MANGE UTEN SKOLETILBUD: Noen av de syriske flyktningbarna får gå på skole. Flertallet får det ikke, ifølge en rapport fra FNs høykommisær for flyktninger.. Vanskelig å få inn nødhjelp I den palestinske flyktningleiren Yarmouk, sør for Damaskus, har mer enn 18.000 syriske og palestinske flyktninger levd under beleiring i mange måneder. Norsk Folkehjelps partnerorganisasjon Aidoun er en av de få organisasjonene som har nådd fram med nødhjelp, sammen med FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). Voldelige sammenstøt og blokader gjør distribusjonen svært utfordrende. – Vi har fått inn små pakker av mat med høyt næringsinnhold til rundt 6000 familier. Nå forbereder vi flere leveranser med mat og medisiner til flyktninger inne i Yarmouk, og dessuten til folk som har rømt fra leiren, forteller Norsk Folkehjelps landdirektør i Libanon, Wafa Yassir. Nødhjelpen blir distribuert ved hjelp av et bredt nettverk av lokale partnerorganisasjoner. Nord i Syria er innsatsen rettet mot internt fordrevne i de hardt rammede områdene Aleppo, Raqqah og Hassaka. – Dette arbeidet gjøres under svært vanskelige forhold. I begynnelsen av januar var partnerorganisasjonen vår Bahar de eneste som nådde fram til familier i Aleppo, sier Sarah Al-Amri, viseprogramsjef for nødhjelpsprogrammet for Syria. Hun forteller at nye nødhjelpsleveranser er på vei i de tre provinsene, både til flyktningleirene og til internt fordrevne i mindre grupper. Støtte fra fagbevegelsen Nødhjelpen er finansiert av bidrag fra fagbevegelsen, private givere og norsk UD. Under nødhjelpsstafetten i 2013 samlet Fagforbundets medlemmer inn over 700.000 kroner til nødhjelp i Syria. I år arrangeres en tilsvarende Humanitær katastrofe • Mer enn 140.000 mennesker er drept siden konflikten i Syria startet i mars 2011. • 2,5 millioner mennesker har flyktet ut av Syria, 75 prosent er kvinner og barn. • 6,5 millioner mennesker er drevet på flukt inne i Syria. • Rundt 9,3 millioner mennesker (40 prosent) trenger akutt humanitær hjelp. • 50 prosent av Syrias 525.000 palestinske flyktninger er på flukt. • Sivilbefolkningen utsettes for rå overgrep, voldtekt, mishandling, drap, massearrestasjoner og grov tortur. Kilde: Syrian Observatory for Human Rights stafett, hvor målet er å nå 820.000 kroner innen utgangen av mars. Det er nok til å støtte 2000 syriske familier i én måned. – I Syria er det millioner av mennesker som lever i et rent helvete, og det er lett å føle seg maktesløs. Men hjelpen når fram, og våre bidrag er av enorm betydning for dem de når, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundet. Borgerkrigen i Syria 15. mars 2011 startet et folkeopprør i Syria med sivile demonstrasjoner inspirert av opprørene i andre deler av Midtøsten og Nord-Afrika. Demonstrantene ble møtt med massearrestasjoner og omfattende brutalitet. Etter to måneder utviklet demonstrasjonene seg til et væpnet opprør, og det er i dag full borgerkrig. Det har blitt gjort gjentatte forsøk på fredsforhandlinger mellom president Bashar al-Assads regime og de ulike opposisjonsgruppene. Opposisjonen er splittet, og består av demokratiske grupper, lokale råd, eksilgrupper og islamistisk orienterte militsgrupper. Bare deler av opposisjonen i eksil har deltatt i fredsforhandlingene. PÅ BESØK: Liv Tørres i Norsk Folkehjelp og Stein Guldbrandsen i Fagforbundet fikk høre dramatiske historier fra syrere i flyktning leiren Kawrgosk. 52 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR