DEBATT FAGFORBUNDET Organisasjonssyke og gigantomani Prognoser: Overføres via virus. Sykdommen anses å ha tre stadier. 1.Oppdages symptomer tidlig, kan korrigerende tiltak gi tilfredsstillende resultat. 2.Sykdomsutviklingen er da kommet så langt at eneste behandling er hestekur. Dette kan gi tilfredsstillende resultat, men tar lang tid og kan medføre varige skader. 3.I dette stadiet anses behandling nyttesløs. Viruset kan ikke drepes, det vil alltid forekomme latent. Symptomer på sykdomsutvikling er flere. Prestisjebefengthet, topptungt, virkelighetsfjernt, byråkratisering og tro på egen evne til å takle dusinvis av tanker i hodet samtidig, er noen av de mest konkrete symptomene. Eksempler på organisasjoner som er angrepet, er for eksempel helseforetakene. Diagnosen er klar, men det hersker litt usikkerhet om hvorvidt sykdommen er i stadium to eller tre. Mye tyder på at de er kommet til det tredje. Også politiske partier er sterkt angrepet, de fleste befinner seg trolig på stadium to. Noen er dessverre kommet til siste stadium. Dette var en overordnet beskrivelse av gigantomani, populært kalt organisasjonssyke. Hensikten med dette er å rette en advarsel til Fagforbundet om at det muligens er i ferd med å skje en vekst av dette viruset i Fagforbundet også. Utviklingen er nok ikke kommet lengre enn til første stadium, så det bør være gode muligheter til å foreta nødvendige korrigeringer. Og hvilke symptomer danner grunnlaget for denne påstan den? I oppstartsperioden av Fagforbundet ble det sterkt vektlagt at yrkesidentitet skulle være et prioritert satsingsområde. Dette har blitt ivaretatt blant annet ved å opprette ulike faggrupper i de forskjellige seksjonene. Blant medlemmene er det en klar flertallsoppfatning at dette er riktig, og at det er et behov for dette. Det kan også vises til andre, konkurrerende organisasjoner, for dem har yrkesidentitet vært et av suksess kriteriene. Nå hviskes og ryktes det at både sentrale tillitsvalgte og administrasjonen argumenterer for at dette ikke er nødvendig lenger. Et klart symptom på virusutvikling er trenden «vi/jeg klarer utmerket godt å representere på forsvarlig måte dusinvis av fagområder på alle måter samtidig». Også tendenser til virkelighetsfjernhet kan anes. Oppfordringen er derfor: Vis ydmykhet, klokskap, tillit. Petter Johansen ELDREOMSORG Stor takk fra en pårørende Jeg sitter her og leser i Fagbladet, som jeg mottar i posten på vegne av min mor. Hun er dessverre blitt dement og har derfor hatt behov for å bo på sykehjem i snart fem år. Jeg tenkte å få sagt noe om hvor godt hun faktisk har det der. Vi leser jo stadig om manglende pleie, stell, omsorg, tilbud og liknende, men veldig sjelden om at noen steder er det faktisk utrolig godt å bli gammel. Og like viktig, det er et godt sted å være pårørende. De som jobber dag og natt for at min kjære mor skal ha det så godt, fortjener ros! De har alltid tid, de er omsorgsfulle, og i tillegg har de en utrolig god kompetanse om både sykdom, SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. medisin, stell, pleie og kommunikasjon. De ser hvor viktig det er med god, sunn og lekker mat. De ser hvor viktig frisør og fotpleie er. De ser hvor viktig det er med kjennskap til pasient/ beboer. De tar seg god tid til meg som pårørende enten det er over telefon, på besøk, kveld, dag og natt. De viser fysisk omsorg til sine beboere, et klapp på hodet eller på armen, en liten sangtrudelutt osv. De ser hvor viktig gode dagtilbud er for sine brukere/beboere. Her er det all slags underholdning fra andakt, ønskekonsert, sangkafeer, karneval, fastelavn, basarer, fysisk «trening», bakegruppe og snekkergruppe og mye, mye mer. De leser aviser og bøker for sine brukere/ beboere, og de viser en genuin interesse for menneskene de er på jobb for. TAKKNEMLIG : Det skrives mye negativt om eldreomsorgen, men heldigvis opplever både eldre og pårørende at de ansatte gjør livet på sykehjem til et godt sted å være. Illustrasjonsfoto: Titti Brun Interiør og dekor, blomster og pynt, et glass rødvin, et godt kakestykke, litt luft en solrik vårdag, en kjøretur i distriktet med bussen sin – alt dette er prioritert og ses på som viktig. Bilder fra gamle dager og gamle bygninger i byen henger så fint på veggene. Dette gir jo også oss pårørende ting å prate sammen med våre om. Det er informasjonstavler for alle om hva som skal skje, hva som er på menyen osv., osv. Det er jammen godt å være beboer og pårørende på bokollektivet på Lura bo- og aktivitetssenter i Sandnes kommune. Det var bare det jeg ville si, og tusen, tusen takk for at jeg får lov til å være pårørende hos dere. Med stor hilsen og takk fra Hilde Bøe, Sandnes ØNSKELISTE En helt vanlig jobb Jeg må få ut min frustrasjon og søke litt råd. Jeg er ei dame på 33 år med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Etter utdanningen jobbet jeg i nesten ti år ved en videregående skole med psykisk utviklingshemmede og ungdommer med store atferdsproblemer. Det ble nok for mange år med tøffe arbeidsdager, for jeg møtte veggen. Nok ble nok. Jeg bestemte meg for at atferdsproblemer skulle jeg ikke jobbe mer med. Jeg fikk jobb i en barnehage og stortrivdes med dette – herlig < Fagbladet 4/2014 < 53 fbaargang2014 fbseksjonKIR