Kryssord Hermod © 458 11-2013 Tone Norsk by Pensel Merk- verdig Bort- føre TreBonde redskap Kur- sted Tall Form Stykke Se Over- dådig Fort- satt Tall fork.Omland Person. pron. Korn Havar- ist Stilart Regne- artBesitte Kon- gress Bekreft -else Ukjent Skjells -ord Brenne Rus- gift RykkRede Artik- kel Fest Kuldefenomen Feste Moro Endre Streben Over- komme For- skrekke Sikte Vekt fork. Nitrogen Gutte navn Pike navn Pike navn Molekyl Levevei Bort Legning Skramme Enkelte Bil Anfall Laste Vent Mild Gutte navn Slire FN Titteskap Luxemburg Formasjon Moder- ne BeleggGjøreklar Humre Tine Jod Bure Rett 50 Omtale Gam- mel Retning Løsningen på kryssord nr. 4 må være hos oss innen 20. mai! Merk konvolutten med «kryssord nr. 4» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NavN adreSSe POStNr./Sted Når MOttOk du bLadet? Vinnere av kryssord nr. 1 S H F SUPERT HERJE LÅRE STADI ON ELEV KI ME L M M VI N ROLF PLOG FE S EL BEI N FØRST RY LUTENDE VI DAR EDIT LEI RRAS R EVI GE T KREK EGNAM I N LB EM USKARP NM BOA O OTTE STUDERE R TESI L EL M BLAKK UTSE D SHABBY SKUR AS SEDVANE GÅTE Y KATETER I NNTRE ENDE Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: turid Oline Molund 9310 Sørreisa tom Fjelde 4126 Jørpeland kari-anne berg-eriksen 1450 Nesoddtangen 60 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR