trives som I 32 år har Bjørg Dalberg Nerli (59) jobbet bare om nettene. – Det passer perfekt for meg, sier hun, samtidig som hun er klar over at nattarbeid medfører økt helserisiko. Tekst og foto: Per Flakstad nattvakt S S tille glir døra opp, og en stripe av lys fra gangen utenfor siver inn i det mørke rommet. Bjørg Dalberg Nerli titter inn, smiler lett for seg selv og lukker døra lydløst og forsiktig igjen. Her var alt rolig. Passer på 28 Det er natt på dementavdelingen ved Solborg sykehjem i Ski. Sammen med Sandra Jovanovic har Bjørg ansvaret for 28 mennesker på fire avdelinger. På dagtid er dørene mellom avdelingene stengt, men når to nattvakter skal passe på alle, åpnes dørene om natta. Bjørg er litt bekymret. En av beboerne har sovet mye på dagen, og det kan bety en urolig natt. Et par beboere har vært vanskelig å få til å ta medisiner, og én har hatt tilløp til oppkast. Da får Bjørg en dyp nyve i panna. Oppkast kan bety at en eller flere er smittet med noe som gir magetrøbbel, og det igjen kan bety ei strevsom natt. Men foreløpig er alt rolig. En mann sitter for seg selv i avdelingens dagligstue og ser fjernsyn. Bjørg demper lyden, og setter på tv-en inne på hans eget rom. Kanskje han heller vil sitte der, så forstyrrer han ingen andre. Må tåle en del Selv om denne natta er rolig, er ikke alle netter på en dementavdeling slik. Det hender nattvaktene må ta imot både ukvemsord og tilløp til fysisk vold fra mennesker som har mistet dømmekraften og ikke lenger har kontroll på eget temperament. Når flere er urolige samtidig, blir det knapt tid til et lite kvarter i stolen for å hvile føttene. Likevel trives Bjørg veldig godt. – Jeg begynte i Trondheim for 32 år siden, og de siste åtte årene har jeg hatt nattvakter her på Solberg. For meg har dette vært en veldig god ordning, der jeg både kan være i jobb, og samtidig har hatt mulighet til å følge opp barna mine og ha fritid for meg selv, forteller hun. I dag har Bjørg en 65 prosents stilling, og jobber en turnus med fire vaktnetter, ei uke fri, tre vaktnetter, ei uke fri, tre vaktnetter, fire dager fri og så fire vaktnetter. Arbeidstida er fra klokka ti om kvelden til halv åtte neste morgen. Aldri sykmeldt – Når jeg går fire netter på rad, blir jeg sliten. Men allerede når jeg står opp etter å ha sovet utover formiddagen, er jeg helt fin igjen. Jeg har aldri hatt problemer med å snu døgnet tilbake til «normalen» når jeg har friuker, forteller hun. Ikke har hun merket noe til helseproblemer heller. – Jeg har aldri hatt behov for å ta en eneste sykmelding. Men når jeg tenker riktig godt etter, kan jeg ha brukt et par egenmeldinger i løpet av drøyt 30 år, ler hun. Så blir hun alvorlig, og forteller at hun har arbeidet sammen med flere som har måttet gi seg som nattarbeidere. – De holdt kanskje ett år før de fikk problemer med søvn eller noe annet, og så måtte de over i annen stilling. Nattarbeid passer for noen, men ikke for alle. Vi mennesker er nok forskjellige sånn, konkluderer hun. Søvnmangel kan gi helseskader I slutten av februar offentliggjorde Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) en rapport som bekrefter at lange vakter og skiftarbeid – særlig på natt – påvirker sikkerheten og kan gi helseskader og søvnforstyrrelser. Rapporten er basert på 99 studier av sammenhengen mellom arbeidstid og helse. – Spesielt når det gjelder søvnmangel, har vi entydige funn som viser at dette både gir utslag i behandlingsfeil, 62 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKIR