AKTUELT Økt dødsrisiko En økning på bare én pasient per ansvarlig sykepleier på sykehusposter, økte pasientenes risiko for å dø under sykehusoppholdet med sju prosent, melder helsetjenesteaksjonen. Dette er resultatet av en internasjonal undersøkelse som er publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Lancet. Gratis barnehage framfor barnetrygd Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) vil bytte ut barnetrygden med gratis barnehageplass. – Jeg mener tida er moden for en frihetsreform som både sikrer barn en god oppvekst og familiene tid sammen, sier Arild Grande til Avisenes Nyhetsbyrå. – Jeg syns i alle fall vi skal ha en debatt om det, sier han. colourbox.com Priset for grønn glede Vangstunet barnehage i Namdalseid har fått Bjørn Ness’ inspirasjonspris for 2013. Barnehagen får prisen for sitt engasjement for at barna skal lære å bruke naturen uten å ødelegge den og for å gi dem sunn og grønn mat. Enige om turnusskisse Det har vært turbulens rundt arbeidet med ny turnusordning i helse- og velferdsseksjonen i Fredrikstad kommune. Nå er en arbeidsgruppe der både kommunen og arbeidstakerorganisasjonene er med, blitt enige om et forslag til en prøveordning med frivillig ekstra helgearbeid mot økonomisk kompensasjon. TETT SAMARBEID: Fagforbundets Metter Nord, ordfører Ann Sire Fjerdingstad, Utdanningsforbundets Cicilie Mette Lund og konstituert rådmann Morten Lauvbru i Øvre Eiker. Samarbeider for innbyggerne Trepartsarbeidet i Øvre Eiker kommune lønner seg økonomisk og involverer innbyggerne. I midten av mars inngikk Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Øvre Eiker en ny samarbeidsavtale om kvalitetsutvikling i kommunen. Avtalen er en videreutvikling og videreføring av tidligere samarbeid, og bygger på grunnprinsippene om et likeverdig trepartssamarbeid lokalt. Det tette samarbeidet mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte startet i 2007. Tett på innbyggerne Fagforbundets leder Mette Nord mener at involvering av politikere, administrative ledere, ansatte og tillitsvalgte er en annen måte å drive utviklingsarbeid i kommunene, enn å overlate opp gaver og ansvar til investorer og kjøpesenterutbyggere: – Den involveringen dere har fått til i Øvre Eiker vitaliserer lokaldemokratiet og tydeliggjør politikerrollen. Gjennom trepartssamarbeidet utnyttes den kompetansen og kreativiteten som kommunens ansatte har. Og ikke minst får dere til et godt samspill mellom innbyggerne, ildsjelene og kommunen, sier forbundslederen. Mette Nord mener mange kommuner ser på seg selv kun som tjenesteleverandører. – Selvsagt skal kommunen levere tjenester til innbyggerne – det ligger i det generelle samfunnsoppdraget. Men Øvre Eiker setter tjenestene inn i en større ramme, det å bygge lokalsamfunnet er det viktige, og tjenestene til innbyggerne er byggesteiner i dette arbeidet. Tekst og foto: BJØRN PETTERSEN I forhold til de andre lederlønningene som har vært framme, er dette nærmest beskjedent. Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO, om bonus på 653.000 til Spare- bank 1-sjefen Næringen er i negativ vind for tiden, og bonuser til våre ledere er dårlig ansett. Pål Adrian Hellman, leder i Finansforbundet Hvis du trenger 140.000 i uka, må du melde deg på Luksusfellen, ikke lede et av landets største selskaper. Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV 6 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON