TemA: Konkurranseutsetting Barnehager på anbud K Bystyret i Oslo vedtok høsten 2012 å konkurranseutsette sju og selge ti kommunale barnehager. K Dette er et prøveprosjekt, og erfaringene skal gi grunnlag for om flere barnehager skal drives av private eller selges. K Byrådet er bedt om fortrinnsvis å konkurranseutsette de barnehagene som er dyrest i drift. K Bemanningsnormen, som sier hvor mange ansatte det skal være per barn, skal ikke gjelde for konkurranseutsatte barnehager. K Fristen for å legge inn tilbud i anbudsrunden gikk ut 4. mars. Byrådet fikk inn anbud på fem av sju barnehager, og har valgt å forhandle om privat drift av fire av dem. Byrådet har imidlertid ikke gått ut med hvor mange eller hvem som har lagt inn tilbud. K Hvem som skal drifte barnehagene, blir bestemt i løpet av april. Da skal det også etter planen bli bestemt hvilke ti barnehager som skal selges. K Asperud barnehage blir ikke konkurranseutsatt denne gangen, men sto fortsatt i fare for å bli solgt da Fagbladet gikk i trykken. mØTTe OPP i SOLidAriTeT: nina Schjønsby og Halvor Haugen deltok i demonstrasjonen selv om deres barn ikke går i noen av de konkurransetruede barnehagene. – Jeg ga barna beskjed i går, og de syns det er trist at jeg skal slutte. Det er klart det ikke er enkelt, sier Lena Foyn, pedagogisk leder i Asperud barnehage. I hvert fall en liten stund til. Barnehagen er én av sju som kommunen høsten 2012 bestemte seg for å konkurranseutsette. I tillegg skal ti kommunale barnehager selges. Men da anbudsfristen gikk ut i begynnelsen av mars, var det ingen som hadde lagt inn anbud på Asperud barnehage, som dermed står i fare for å bli solgt i stedet. Lena har fått ny jobb Motstanden mot å sette barnehagene ut på anbud har vært stor fra både ansatte og foreldre. Det toppet seg før jul da byrådet i Oslo annonserte hvilke sju barnehager som de private drifterne skulle få konkurrere om. Asperud barnehage på Holmlia var en av dem. I et møte med bydelen 18. desember fikk de ansatte beskjed om at det godt kunne hende at barnehagen ble solgt hvis ingen private driftere meldte sin interesse. – Ei fra Oslo pensjonskasse sa at alle over 55 år måtte skaffe seg en ny kommunal jobb for ikke å tape pensjon. Selv er jeg 50, men jeg har ikke jobbet i det offentlige lenge nok til å få full opptjening. Likevel er jeg helt avhengig av å tjene opp så mye som mulig, sier Foyn. Hun er alene med tre barn, og har nok med å få endene til å møtes. Å risikere å tape lønn og pensjon kunne hun ikke ta sjansen på. Etter møtet med bydelen ble hun inspirert. Hvorfor kunne ikke de ansatte ta over barnehagen selv? Hvorfor kunne hun ikke bruke erfaringen fra tida hun drev familiebarnehage til å legge inn anbud? – Jeg fikk ut budsjett og regnskap for de siste årene, men kunne ikke se hvordan det er mulig å få det til å gå rundt uten å kutte i pensjonene til de ansatte. Og det ville jeg selvsagt ikke, sier Foyn. – Ti av tretten har søkt nye jobber Foyn ble nødt til å se seg om etter en ny jobb, selv om det er tungt å gå gjennom en jobbsøkeprosess. Foyn trives godt, og hadde planlagt å bli i Asperud barnehage fram til pensjonsalder. – Jeg fant ut at jeg måtte komme meg vekk, og jeg er heldig som har fått en ny pedagogjobb i en offentlig drevet barnehage i Oslo, sier Foyn. Uro, usikkerhet og frustrasjon er noen av ordene som beskriver hverdagen for de ansatte i Asperud og de andre konkurransetruede barnehagene. Ifølge Foyn har så mange som ti av tretten ansatte søkt på nye jobber. De rømmer til andre kommunale barnehager. – Jeg kommer til å tape rundt 2000 kroner i måneden som pensjonist hvis jeg blir med over til en privat driver, sier barnehageassistent Ann-Mari Ulvin. – Ungene vil føle seg utrygge 55-åringen har jobbet i Asperud barnehage, en kort sykkeltur unna hjemmet sitt, i 27 år. Likevel ser hun seg nødt til å søke på andre jobber – foreløpig uten hell. Det er mange om beinet. – Innerst inne håper jeg vi klarer å snu dette, og at barnehagen forblir kommunal, sier Ulvin, som er provosert over at en godt etablert barnehage blir konkurranseutsatt eller solgt fordi personalet er godt oppe i årene. Byrådet i Oslo er bedt om fortrinnsvis å konkurranseutsette barnehagene som er dyrest i drift. Lønn og pensjon utgjør den største andelen av kostnadene i barnehagene; 12 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON