tariff 2014 Kaia Vang må tenke seg om to ganger for å få assistentlønna til å strekke til for seg og sine to barn. Nå håper hun på et løft for de lavlønte. Tekst: Simen Aker GrimSrud og Per FlAkStAd Foto: Simen Aker GrimSrud Må snu på hver krone – Om jeg setter opp budsjett? Nei, det er det ikke noe poeng – Jeg prøver å spare der det går, blant annet på mat. Vi i å gjøre. Når husleie og strøm er betalt, går det meste til spiser nesten aldri ute og bestiller ikke mat. Om sommeren mat, sier barnehageassistent Kaia Vang. pleier vi å feriere i Norge, men i år skal vi til Syden for første gang på fem år, forteller barnehageassisten. Enslig forsørger med assistentlønn Ifølge Sifos beregninger skal den lille familien på tre sette Alenemoren jobber i Utforskeren barnehage i Oslo. Assis-av nesten 2000 kroner til klær og sko i måneden. tentlønna er ikke mye å skryte av. Hun får utbetalt drøyt – Det er penger som ikke eksisterer for meg, sier Vang. 20.000 kroner i måneden, i tillegg Hun trives godt i barnehagen i kommer rundt 5000 kroner i bar- Det er ikke ofte vi har råd til å gå på kino. Det blir heller en tur i skogen. Groruddalen, og kan ikke tenke seg netrygd. Etter at husleie og strøm å bytte jobb. Hun skryter av samer betalt, sitter hun igjen med rundt holdet blant kollegene, men legger 12.000 kroner. ikke skjul på at lønn er noe som blir – Det går rundt, men noen mådiskutert rundt lunsjbordet. neder er tøffere enn andre. Det er ikke ofte vi har råd til å gå på kino. – På tide med et løft Det blir heller en tur i skogen. Det – Det er på tide at vi assistenter løfer mange småting vi må kutte ut, tes i et lønnsoppgjør. Sist gang var og jeg bruker ikke mye på meg selv, sier Vang. vel for seks år siden. Jeg mener vi bør få et kronetillegg, sier Vang, som mener yrket må verdsettes skikkelig. Hun har Lever nøkternt i dag en årslønn på 315.000 kroner. Hun har en sønn på 13 år og ei datter på 7. Ifølge Statens – Vi passer på folks barn og har et stort ansvar, mener institutt for forbruksforskning (Sifo), skulle den lille fami-barnehageassistenten. lien på tre ha sittet igjen med over 17.000 kroner etter å ha Å kjøpe seg en bolig i Oslo kan hun bare drømme om. betalt husleie og strøm for å ha et rimelig forbruksnivå. Barna går på skole her, og resten av familien bor i hoved – Det går ikke med én assistentlønn, fastslår Vang. staden. Med to barn som skal i bursdager og være med på akti-– Jeg har valgt å leie dyrt framfor å bo dårlig, sier Vang. viteter, blir det ikke mye penger til overs. < 16 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON