«Oppgavene løses best av den som er mest kompetent. Det gir fornøyde medarbeidere og bedre trivsel og service til innbyggerne.» Side 38 Seksjonsleder Britt Silseth Kontor ogadministrasjon K Støtte til etterog videreutdanning Fagforbundet har gode stipendordninger for yrkesaktive medlemmer som ønsker å heve kompetansen sin. Hvert år mottar rundt 4500 medlemmer stipend. Side 28 K Reduserer antall kontoransatte Ved Alna Sør barnehageenhet i Oslo har antall merkantile årsverk blitt redusert fra tre til to. Etter hvert skal også drift og administrasjon skilles mer. Men Lena Slåen klarte raskt å skaffe seg ny jobb. Side 30 K Digital postkasse FOKUS: I løpet av året skal alle innbyggere få tilbud om en sikker digital postkasse for å motta brev fra det offentlige. Dermed får innbyggerne døgnåpen forvaltning, skriver Difi-direktør Tone Bringedal. Side 36 Fagbladet 4/2014 < 27 Kartlegger kompetansebehov Sykehuset Østfold har tatt i bruk sitt elektroniske rapporteringssystem for å kartlegge kompetansen på huset. Ledelsen og ansatte får oversikt over hva som kreves av kunnskap – og hva som mangler, ifølge Cecilie Lindvall Kristiansen. Side 32 Foto: Erik M. Sundt fbaargang2014 fbseksjonKON