Kontor og adminstasjon Sponser privat kinodrift Ålesund kommune betaler 2,2 millioner kroner av en husleie på totalt 3,5 millioner for Norsk Kino. Det er 800.000 kroner mer enn kommunens underskudd på egen kinodrift i fjor. Fra første januar i år ble kinodriften i Ålesund overtatt av det private selskapet Norsk Kino. Begrunnelsen var at kommunen ønsket å spare penger. Nå er det ifølge nettstedet nyttiuka.no høyst uklart om det var god økonomi å sette ut driften. I avtalen mellom kommunen og Norsk Kino skal kommunen dekke 2,2 millioner kroner av husleia. Resten skal Norsk Kino dekke ved å betale én million kroner og bekoste renholdet på kinoen. Ifølge kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal vil kommunen spare på en privat kinodriver. Gruppa som laget anbudsdokumentene har konkludert med at avtalen med Norsk Kino er innenfor de kravene som bystyret har stilt, sier kommunalsjefen til nyttiuka.no. Betingelsen for avtalen er at kommunens utgifter skal bli lavere enn det gjennomsnittlige underskuddet med kommunal kinodrift de siste tre åra. Det vil si ca. 2 millioner kroner, fra 2,5 millioner i 2011 til 1,4 millioner i fjor. PF ForVaLTer MiLLioNer: i løpet av ett år behandler erna Hansen, Bjørg Moksnes, inger Knarud og Camilla orsten Breen tusenvis av søknader om stipend fra medlemmer som tar etter- og videreutdanning. Deler ut 22 millioner i stipend Foto: Per Flakstad Hvert år får tusenvis av yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet støtte til etter- og videreutdanning. Utdanningene varierer fra fagbrev til universitetsutdanning. Rundt 22 millioner kroner deles hvert år ut til om lag 4500 medlemmer. – Mange søker stipend for å ta fagbrev som renholder, barneog ungdomsarbeider eller helsefagarbeider, sier Erna Hansen i Seksjon helse og sosial. Sammen med kollegene Bjørg Moksnes fra Seksjon samferdsel og teknisk, Inger Knarud fra Seksjon kontor og administrasjon og Camilla Orsten Breen fra Seksjon kirke, kultur og oppvekst behandler hun tusenvis av stipendsøknader. Mange ulike studier Det er stor variasjon i studiene det søkes om støtte til. I løpet av ett år deler forbundet ut pen ger til rundt 150 ulike studier, ifølge de fire sekretærene. – Mange tror at utdanningen må være relatert til jobben. Det stemmer ikke. Du kan studere hva du vil, sier Breen. Her skiller Fagforbundets stipendordning seg positivt ut, ifølge stipendbehandlerne. – De med lavest utdanning blir sjelden prioritert av arbeidsgiver. Stipendene våre støtter kompetanseheving for alle medlemmer uavhengig av utdanningsnivå, sier Knarud. Objektiv behandling Søknadene behandles nøytralt, uten krav om søknadsbrev. – De som er drevne i å skrive søknad, skal ikke få stipend lettere enn de som ikke er like flinke, sier Moksnes. Yrkesaktive medlemmer kan få dekket halvparten av egne dokumenterte utgifter, opptil 12.000 kroner i året. Sekretærene oppfordrer alle til å lese retningslinjene på Fagforbundets hjemmesider før de søker. – Er du i tvil, ta kontakt med din lokale fagforening, anbefaler de. Det kan spare dem for mange telefoner og eposter og forkorte behandlingstida, som er på tre uker. Over halvparten av søknadene mangler nemlig dokumentasjon for utgiftene. – Husk å legge ved originale kvitteringer! En faktura er ikke en kvittering, sier de fire damene i kor før de igjen stuper ned i søknadsbunken. Tekst: NiNa BerggreN MoNseN colourbox.com 28 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON