Lena Slåen ble overtallig da Alna bydel i Oslo reduserte antall merkantilt ansatte i barnehagene. Men hun tok tak i sin egen situasjon og skaffet Tekst og foto: Per Flakstad seg raskt ny jobb i kommunen. Lena bLe overtaLLig H H un trivdes godt i Alna Sør barnehageenhet, og skulle gjerne fortsatt. Men Lena Slåen syns også det virker veldig bra å jobbe på Oppsal skole der hun har fått seg ny jobb. – Jeg er litt bekymret for dem som er igjen i barnehageenheten. Når en stilling forsvinner, blir det jo mer å gjøre på dem som er igjen, sier Slåen, som er styremedlem i Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon i Oslo. Overtallig I barnehageenheten arbeidet Lena Slåen med regnskap, og hun hjalp enhetsleder og fagleder med forskjellige skjemaer og referater. – I tillegg sørget jeg for å kjøpe inn blomster og kaker når vi skulle ha det i barnehagen, i tillegg til noen sekretærfunksjoner. Dette lå vel strengt tatt ikke i stillingsinstruksen, men det var noe jeg syntes det var gøy å kunne bidra med, forteller hun. I november i fjor kom beskjeden om at tre årsverk skulle ned til to. Dermed ble Lena overtallig fordi hun var den av de ansatte som hadde lavest ansiennitet. I tillegg er det vedtatt planer i bydelen om at enhetslederne og de merkantilt ansatte skal samlokaliseres med administrasjonen. Frykter skille Fagbladet har vært i kontakt med merkantilt ansatte som fortsatt er i Alna Sør barnehageenhet. De bekrefter at det er blitt mer å gjøre, men at det går forholdsvis greit fordi enkelte oppgaver også ble fjernet da antall årsverk ble redusert. Foreløpig har de også sine arbeidsplasser ute i barnehageenhetene, og de vet ikke når de eventuelt skal flytte sammen med administrasjonen. En tilsvarende lokaliseringssak er blitt stoppet i bydel Grünerløkka. – Samlokaliseringen ble planlagt uten noen form for involvering fra ansatte og tillitsvalgte, og derfor er det stoppet, sier lederen i Fagforbundet barn og oppvekst i Oslo, Mette Nordahl. Nå skal partene sette seg sammen for å drøfte samlokaliseringen, og da håper hun å få mer informasjon om bakgrunnen for planene. I Fagforbundet frykter flere at denne måten å skille drift og administrasjon på er et ledd i en bevisst politikk for å tilrettelegge for enda mer konkurranseutsetting og privatisering. Ifølge byrådssekretær Morten Bakke er det ikke tilfelle: – Jeg kjenner ikke disse sakene konkret. Dette er bydelenes ansvarsområde, og derfor kan jeg ikke kommentere dem. 30 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON