reGNskaP OG adMINIstrasJON: lena slåen arbeidet med regnskap og administrative oppgaver i barnehageenheten før hun ble overtallig. det kan hun fortsette med i sin nye jobb på Oppsal skole. Men jeg kan avkrefte at bydelen har fått noen overordnede politiske føringer fra rådhuset om å skille drift og administrasjon i barnehagesektoren, sier han. Ordnet selv Oslo kommune har rutiner på å hjelpe overtallige med andre ledige stillinger i kommunen. Lena Slåen hadde ikke lyst til å bli tilvist en stilling som hun kanskje ikke hadde lyst på. I stedet kastet hun seg over stillingsannonsene og begynte å søke nye jobber. – Jeg søkte ni jobber, og ble innkalt til åtte intervjuer. Etter det tredje intervjuet ble jeg tilbudt jobb her på Oppsal skole, og takket ja til den. Her skal jeg arbeide med regnskap, som jeg gjorde i barnehageenheten, og også noe med andre administrative oppgaver. Jeg begynte 1. mars, og allerede nå kjenner jeg at jeg kommer til å trives, sier Lena Slåen. sØkte selV: lena slåen ville ikke bli tilvist ny jobb, men søkte selv stillinger etter at hun ble overtallig. Og hun fikk raskt napp. Fagbladet 4/2014 < 31 fbaargang2014 fbseksjonKON