Sørger for riktig kompetanse Kompetanseplanlegging er både å ta i bruk de ressursene som fins og skaffe nye. Ved å beskrive nødvendig kompetanse og gjøre en vare- opptelling over eksisterende kompetanse, har Sykehuset Østfold gjort kompetanseregistrering til en del av den vanlige rapporteringen. Tekst: NiNa BerggreN MoNseN Foto: erik M. suNdt C C ecilie Lindvall Kristiansen, rådgiver i fag- og kompetanseavdelingen på Sykehuset Østfold, forteller at det tidligere var en tom skjerm som møtte medarbeiderne hvis de klikket på mappen «kompetanse» i sykehusets ressursstyringsverktøy, GAT. Hun har ledet prosjektet med å utvikle et kompetanseregister og elektronisk kompetanseverktøy for sykehuset. Seksjonslederne definerer den kompetansen seksjonen har behov for, og de ansatte er godt i gang med å registrere sin kompetanse. – Registeret viser den kompetansen som er nødvendig for å sikre pasientene god behandling, og hva som skal til for å oppnå rett kompetanse, sier Kristiansen, og legger til at det er lovpålagt, obligatorisk og viktig fagkompetanse ut over grunnutdanning, som registreres. Ved siden av henne sitter fag- og kompetansesjef Mette Meisingset. – Registeret danner grunnlaget for å utarbeide gode kompetanseplaner, sier Meisingset. – Selve verktøyet, kompetansemodulen, er ikke ny. Vi tok i bruk et system som lå der allerede. Det som er unikt, er hvordan vi har bygget kompetanseregisteret gjennom et velstrukturert kodeverk, og at det er utviklet i samarbeid med ledere og fagfolk, legger hun til. Alle er med Kristiansen kaller systemet profesjonsnøytralt. – Det er hva du kan som er viktig, ikke hva du har som tittel. Av den kompetansen som er nødvendig på seksjonen, vil noe treffe sykepleieren, noe vil være aktuelt for hjelpepleieren og noe vil være mest aktuelt for renholderen, forklarer Kristiansen. Hun mener det er viktig at alle profesjoner er ivaretatt. – Skal du vaske på fødeavdelingen, må du ha kompetanse i spesialrenhold, forklarer hun. Rune Jakobsen er foretakstillitsvalgt for Fagforbundet på sykehuset. Han håper kartleggingen av sykehusets kompetanse vil tydeliggjøre behovet for helsefagarbeidere og helsesekretærer på sykehusene. Generalister, som han kaller dem. De som kan jobbe på tvers av avdelingene. – Kompetansekartlegging kan bidra til at kapasiteten i sykehuset blir utnyttet bedre, sier Jakobsen. Han vil ha slutt på at folk med embetseksamen gjør sekretærarbeid, mens helsesekretærene blir overflødiggjort. – Høyt utdannede ansatte klager over å måtte gjøre oppgaver som de er overkvalifisert til. Sykehuset kan utnytte helsesekretærene enda bedre enn de gjør i dag, sier Jakobsen, og legger til at han håper kartleggingen vil føre til flere faste og hele stillinger for å sikre kompetansen på sykehuset. FLere FordeLer: – Vårt kompetanseverktøy gir en rask oversikt over medarbeideres kompetanse og er nyttig for kompetanseutvikling, mener Cecilie Lindvall kristiansen (t.v.) og Mette Meisingset. 32 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON