Kompetanseverktøyet for Sykehuset Østfold • Gir en god oversikt over medarbeidernes kompetanse. • Gir rapporter på hva medarbeiderne har av kompetanse og hva de trenger. • Varsler når kompetanse krever oppdatering. • Er driftsrelatert, og kan brukes i den daglige ressursstyringen. Nytteverdi for ledere • Medarbeidersamtaler. • Plan for kompetanseutvikling. • Felles fagdager. • Oppgaveglidning. • Innspill til fellesprosedyrer i foretaket. Nytteverdi for ansatte • De vet hvilken kompetanse det forventes at de har. • Kompetansen din registreres, og du får god oversikt over den. • Sikkerhet for at du ikke settes til å gjøre oppgaver du ikke har kompetanse til. • Kan få betydning i lokale lønnsforhandlinger. TRE PÅ TOPPHelga Bognø, leder for faggruppe personal i Fagforbundet har følgende tips for at kompetanseplanlegging skal bidra til verdiskapning på arbeidsplassen: Definer klare mål for hva du vil oppnå, og analyser sammenhengen mellommåloppnåelse og kompetanse. Analyser og forvalt kompetansenframfor å kartlegge den. Legg til rette for at medarbeiderne fårbrukt kompetansen sin best mulig. Følelse av mestring og god arbeidskultur er nødvendig for verdiskapning. Kompetanseverktøyet for Sykehuset Østfold • Gir en god oversikt over medarbeidernes kompetanse. • Gir rapporter på hva medarbeiderne har av kompetanse og hva de trenger. • Varsler når kompetanse krever oppdatering. • Er driftsrelatert, og kan brukes i den daglige ressursstyringen. Nytteverdi for ledere • Medarbeidersamtaler. • Plan for kompetanseutvikling. • Felles fagdager. • Oppgaveglidning. • Innspill til fellesprosedyrer i foretaket. Nytteverdi for ansatte • De vet hvilken kompetanse det forventes at de har. • Kompetansen din registreres, og du får god oversikt over den. • Sikkerhet for at du ikke settes til å gjøre oppgaver du ikke har kompetanse til. • Kan få betydning i lokale lønnsforhandlinger. TRE PÅ TOPPHelga Bognø, leder for faggruppe personal i Fagforbundet har følgende tips for at kompetanseplanlegging skal bidra til verdiskapning på arbeidsplassen: Definer klare mål for hva du vil oppnå, og analyser sammenhengen mellommåloppnåelse og kompetanse. Analyser og forvalt kompetansenframfor å kartlegge den. Legg til rette for at medarbeiderne fårbrukt kompetansen sin best mulig. Følelse av mestring og god arbeidskultur er nødvendig for verdiskapning. etter at sykehuset begynte å kartlegge kompetansen. Ifølge henne er slike tilbakemeldinger nødvendige for å vite om kompetanseplanleggingen fungerer. – Går sykefraværet ned og trivselen opp når de ansatte sikres den nødvendige kompetansen? Blir det mindre klager fra pasientene? Sparer sykehuset penger etter hvert som de får økt kompetanse og kan lukke avvik? spør Bognø, og benytter anledningen til å oppfordre leserne som jobber med kompetanse til å delta på Fagforbundets seminar om samme tema i begynnelsen av mai. Meisingset er sikker på at kompetanseledelse bidrar til pasientsikkerhet og et bedre arbeidsmiljø. – Det skaper trygghet når de ansatte vet hva som forventes av dem, samtidig som lederne er sikre på at deres medarbeidere har den kompetansen de trenger for oppgavene de skal utføre, sier hun. Verdifull etterutdanning At etter- og videreutdanning er en god investering, er fagforeningslederen og avdelingslederen enige om. På oppslagstavla på kompetanseavdelingen står følgende utsagn: MoBiLiserer: – den beste investeringa du kan gjøre, er i etterog videreutdanning, sier foretakstillitsvalgt rune Jakobsen. Han tror kompetansekartlegging kan stimulere til videre utdanning. «Hva om vi investerer i å videreutdanne våre ansatte og de forlater oss?» spør økonomisjefen. «Hva om vi ikke gjør det, og de blir her?» repliserer administrerende direktør. – Jo lavere utdanning du har, jo mindre etterspør du av videreutdanning, mener Jakobsen. Han har tro på at kompetansekartleggingen kan bidra til å stimulere til ytterligere kompetanse. Dessuten håper han å kunne bruke det nye systemet i lokale lønnsforhandlinger. – Ved å ha all kompetansen samlet i én database, blir det lettere å bruke dette i lønnsforhandlinger, sier han. Meisingset understreker at kompetanseutviklingens mål først og fremst er å sikre at pasientene får kvalitativ god behandling. – Dette er styrende for bruk av kompetansemidlene, mer enn den enkelte medarbeiders ønsker, sier hun. Verdt pengene Prosjektet har kostet omtrent et årsverk – i en prosjektstilling. – Det er absolutt verdt prisen, mener Meisingset, mens hun stolt legger til at Sykehuset Østfold er nominert til HR Norges kompetansepris. 34 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonKON