Nytt temahefte Fagbladet ønsker å vise fram den mangfoldige kirka i det siste temaheftet. Vi har snakket med gravferdsarbeidere, kirketjenere, prester, kirkeverger, ildsjeler og de ansatte i menighetsbarne hagen. Vi vil vise at kirka endrer seg med samfunnet rundt, og at den rommer mye mer enn de store høytidene jul og påske eller familiesammenkomstene dåp, bryllup og begravelse. Fagbladets temahefter gir deg utfordringer, kunnskap og inspirasjon Bestill Fagbladets temahefter på www.fagforbundet.no. Gå inn i Nettbutikken, Yrkesfaglige temahefter. Heftene er GRATIS! For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 31LivsLang Læring For medlemmer av Fagforbundet Temahefte nr. 32Digitale sprang Temahefte nr. 18For medlemmer i FagforbundetVERDIGHETIELDREOMSORGEN fbaargang2014 fbseksjonKON