Det paradoksale er at de pengene som blir til overs etter at sparekniven er tatt i bruk, ikke skal gå til andre gode formål i kommunen. Det skal nemlig lønne seg for noen andre Det paradoksale er at de pengene som blir til overs etter at sparekniven er tatt i bruk, ikke skal gå til andre gode formål i kommunen. Det skal nemlig lønne seg for noen andre Pengegaloppen Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING Gå til Fagforbundets medlemsportal http://medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 50 40 Illustrasjon: Vidar Eriksen Vedtaket i Oslo kommune om å konkurranseutsette sju barnehager og selge ti andre har satt sinnene i kok hos både ansatte og foreldre. Flere ganger denne vinteren har de gjort felles sak og inntatt gatene for å protestere mot beslutningen. Barnehageansatte frykter at lønns- og arbeidsforholdene deres blir dårligere. Mange av dem som har lang fartstid søker seg til andre kommunale jobber for ikke å få kuttet i pensjonen sin. Ikke minst dette bekymrer foreldrene, som ser at gode og erfarne medarbeidere – som gjør barnehagehverdagen trygg for barna deres – forsvinner en etter en. Det fins mange gode private barnehager i Oslo, som skårer høyt på kvalitetstestene. Det brukes for hva det er verdt av den politiske høyresida som et argument for konkurranseutsetting og privatisering. Her er det viktig ikke å blande kortene. Det er ikke ønsket om høyere kvalitet som er drivkraften bak vedtaket om å selge eller sette barnehagene i Oslo ut på anbud. Det er fordi det skal spares penger. Da er det mest effektivt å skjære ned på den største kostnaden – de ansattes lønn og pensjon. Og antall ansatte. Bemanningsnormen skal etter sigende ikke gjelde for de konkurranseutsatte barnehagene. «Det er ikke ønsket om høyere kvalitet som er drivkraften bak ved taket om å selge eller barnehagene. Kanskje disse kostnadene – og for ikke å snakke sette barnehagene om utbyttet til kommersielle i Oslo ut på anbud.» driftere – heller kunne vært brukt til å drive barnehagene i god, kommunal regi? Ansvarlig redaktør å drive barnehagene. Og at det er lønnsomt å overta driftsoppga ver i offentlig sektor, har de store, kommersielle selskapene skjønt for lenge siden. Så spørs det om konkurranseutsettingen i lengden blir like lønnsomt for kommunen som flertallet av de folkevalgte tror. Selv om driften av barnehagene settes bort, er vedlikeholdet av bygninger og tomter fremdeles et kommunalt ansvar. Anbudsrundene som skal gjennomføres hvert sjette år, er heller ikke kostnadsfrie. Noen, som det heter, må lønnes for å gjøre jobben, og pengene tas fra den potten som er satt av til KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2013: 336.756 Redaksjonen avsluttet 1. april Fagbladet 4/2014 < 3 fbaargang2014 fbseksjonSAM