«Oslo havn drives av en «Oslo havn drives av en religiøs-ideologisk tro på privatisering.» Side 38 Seksjonsleder Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk K Støtte til etterog videreutdanning Fagforbundet har gode stipendordninger for yrkesaktive medlemmer som ønsker å heve kompetansen sin. Hvert år mottar rundt 4500 medlemmer stipend. Side 28 K Sunnere jobb med høyere status Renholderne i Fredrikstad senket fraværet kraftig. Nye rutiner, bedre utstyr, faglig kursing, flere fagbrev og heving av status og yrkesstolthet var god medisin. Side 30 K Rekruttering til vann og avløp FOKUS: VA-bransjen trenger flere fagfolk. Dette vil kreve at aktører tilknyttet bransjen tar ansvar og gjør en felles innsats for å bedre rekrutteringen, skriver Roy Rindal Helse i byens grøntområder og Steinar K. Nybruket. Side 36 Bevisstheten om helsevirkningen av tilgjengelige parker og rekreasjonsområder er økende i kommunene. Fagbladet har sett på hvordan Ålesunds parkarbeidere gjør folk sunnere. Side 32 Foto: Per Eide Fagbladet 4/2014 < 27 fbaargang2014 fbseksjonSAM