SamferdSel og tekniSk Kulturhus-boom i Norge Milliarder av kroner brukes på nye kulturbygg i norske kommuner. Ifølge en oversikt som Aftenposten har laget, vil det om fem år være bygget for rundt 14 milliarder kroner siden 2003. Totalt er det bygget eller planlagt over 60 kulturhus det siste tiåret. I tillegg til selve byggekostnadene vil det årlig koste totalt en milliard kroner å drifte dem. Operaen i Oslo, Nye Deichman og Munchmuseet er ikke tatt med. Da ville byggesummen vært 23 milliarder kroner. PF New Yorks badeland ble kommunalt Etter en fire år lang fagforeningskamp blir det nå offentlig drift i New Yorks største badeland. Tidligere ordfører Michael Bloomberg bygde et badeland til 450 millioner kroner for skattebetalernes penger som et ledd i kampanjen for å få sommer-OL 2012 til byen. Da dette ikke lyktes, satte han driften av anlegget ut til et privat selskap. Etter at fagforeningen dokumenterte tvilsomme arbeidsforhold, sikkerhetsbrister og private selskaper som utelukkende var ute etter profitt, var New Yorks bystyre overbevist. Stedet skal nå driftes av kommunalt ansatte. OT ForVaLTer MiLLioNer: i løpet av ett år behandler erna Hansen, Bjørg Moksnes, inger Knarud og Camilla orsten Breen tusenvis av søknader om stipend fra medlemmer som tar etter- og videreutdanning. Deler ut 22 millioner i stipend Foto: Per Flakstad Hvert år får tusenvis av yrkesaktive medlemmer i Fagforbundet støtte til etter- og videreutdanning. Utdanningene varierer fra fagbrev til universitetsutdanning. Rundt 22 millioner kroner deles hvert år ut til om lag 4500 medlemmer. – Mange søker stipend for å ta fagbrev som renholder, barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeider, sier Erna Hansen i Seksjon helse og sosial. Sammen med kollegene Bjørg Moksnes fra Seksjon samferdsel og teknisk, Inger Knarud fra Seksjon kontor og administrasjon og Camilla Orsten Breen fra Seksjon kirke, kultur og oppvekst behandler hun tusenvis av stipendsøknader. Mange ulike studier penger til rundt 150 ulike studier, ifølge de fire sekretærene. – Mange tror at utdanningen må være relatert til jobben. Det stemmer ikke. Du kan studere hva du vil, sier Breen. Her skiller Fagforbundets stipendordning seg positivt ut, ifølge stipendbehandlerne. – De med lavest utdanning blir sjelden prioritert av arbeidsgiver. Stipendene våre støtter kompetanseheving for alle medlemmer uavhengig av utdanningsnivå, sier Knarud. Objektiv behandling Søknadene behandles nøytralt, lettere enn de som ikke er like flinke, sier Moksnes. Yrkesaktive medlemmer kan få dekket halvparten av egne dokumenterte utgifter, opptil 12.000 kroner i året. Sekretærene oppfordrer alle til å lese retningslinjene på Fagforbundets hjemmesider før de søker. – Er du i tvil, ta kontakt med din lokale fagforening, anbefaler de. Det kan spare dem for mange telefoner og e-poster og forkorte behandlingstida, som er på tre uker. Over halvparten av søknadene mangler nemlig dokumentasjon for utgiftene. – Husk å legge ved originale kvitteringer! En faktura er ikke en kvittering, sier de fire damene i kor før de igjen stuper colourbox.com Det er stor variasjon i studiene uten krav om søknadsbrev. ned i søknadsbunken. det søkes om støtte til. I løpet – De som er drevne i å skrive Tekst: NiNa BerggreN MoNseN av ett år deler forbundet ut søknad, skal ikke få stipend 28 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM