Likestillingsombudet stoppet opptak Likestillings- og diskrimineringsombudet satte foten ned da Bergen brannvesen søkte etter nye aspiranter. Brannvesenet var ute etter søkere under 30 år. Det er lovstridig. To interesserte som har passert 30 år, klaget saken inn for ombudet. Det førte til full stopp i opptaket. Nå utlyser brannvesenet stillingene på nytt. – Før i tida var dette vanlig praksis, forteller leder av Norsk brannmannsforum, Bjørn Rønning. Han er litt overrasket over at slike utlysningstekster kommer for en dag nå. colourbox.com Til Bergens Tidende forklarer brannsjef Johnny Breivik at staben i Bergen er midt i et generasjonsskifte. – Vi ønsket å sikre at nye røykdykkere kunne bli lenge i jobben, forklarer han. Bergen brannvesen etterkom umiddelbart kravet fra ombudet. Samtlige søkere har fått beskjed om at aspirantstillingene lyses ut på nytt. OT Setter fart på kompetanseplaner Fagforbundets arbeidsutvalg har vedtatt en liste over hva kompetanseplaner bør inneholde. Dette kan være til god hjelp på de ulike arbeidsplassene. – Når Fagforbundet er tydelig på hva som bør med i kompetanseplaner, blir oppstartsjobben for våre tillitsvalgte noe enklere, sier Britt Silseth i Fagforbundets ledelse. De tillitsvalgte må være pådrivere for å sette kompetanse på dagsorden lokalt, mener hun. Vedtaket – En kompetanseplan er en beskrivelse av kompetansen virksomheten trenger framover, og en framstilling av hvordan de skal nå målet, sier Silseth, som holdt innledning om kompetanseplaner for landsstyret i forbundet i mars. Forbundet mener kompetanseplanen bør beskrive: • Hvordan virksomheten skal utvikles. • Kompetansen til den enkelte. • Bemanningen som skal til for KoMPeTaNse: – Kompetanseplaner kan ha stor betydning i arbeidet mot privatisering og konkurranseutsetting, og ved lokale lønnsforhandlinger, mener Britt silseth. å utføre tjenesten. • Hvordan planens mål skal nås. • Den økte kvaliteten godt opplærte medarbeidere utgjør. Gode kompetanseplaner gir forutsigbarhet slik at arbeidstakerne kan utvikles i takt med eventuelle endringer i arbeidsoppgaver, ifølge arbeidsutvalget. Tekst: NiNa BerggreN MoNseN Medbestemmelse reduserer sykefravær Mange kommuner har erfart at trivselen går i været og sykefraværet ned når renholdere får bestemme over egen arbeidsdag. Nå er direkte sammenhenger mellom innflytelse, sykefravær og kvalitet på arbeidet dokumentert i en svensk doktorgrad. Den svenske arbeidslivsforskeren Theres Öhrling avla doktorgrad etter å ha studert renholdsavdelingen i Piteå kommune. Studiet dokumenterte både at trivselen øker, at sykefraværet reduseres og at kvaliteten på renholdet stiger når renholderne selv får bestemme over arbeidsdagen. OT Illustrasjonsfoto: Ola Tømmerås Foto: Kjell Olufsen PÅVisT eFFeKT: Mange kommuner med renhold i egenregi har opplevd at trivselen går opp og sykefraværet faller når renholdsoperatørene får med bestemmelse. Fagbladet 4/2014 < 29 fbaargang2014 fbseksjonSAM