«Nå har vi en ordentlig jobb, vi er ikke bare «skurekjerringer» lenger.» Renholder ToRHILD HALvoRSEN Mye dreier seg om å se dem, høre på dem, ta dem på alvor og tilrettelegge for den enkelte renholders behov. Sonelederne har gjort en veldig god jobb ved å være synlige og tilgjengelige, sier Eriksson. Stengt uten renhold – Hvorfor er det så viktig å holde fokus på renholderne, øke yrkesstoltheten og statusen ut over det å skulle redusere sykefraværet? – Det handler om at renholderne blir verdsatt for den viktige jobben de gjør. Blir det ikke gjort rent, blir jo ting stengt. Det er viktig at både direktøren, kontorassistenten og tannlegen skjønner akkurat det. Blir det ikke gjort rent, får det store ringvirkninger. Derfor er det så viktig at renholderne får den oppmerksomheten de fortjener; at folk skjønner at de gjør en veldig viktig jobb, sier Eriksson. Renhold i Fredrikstad • Fredrikstad har 150 årsverk innenfor renhold, fordelt på barnehager, skoler, sykehjem, omsorgsboliger, idrettshaller og kontorer. • Fraværet er redusert fra 14 til under 10 prosent på to år. • Tiltak: Hevet status med mer egenorganisering av arbeidet, lettere arbeid i perioder hvis det er nødvendig, endringer i rutiner for hovedrenhold, ukentlig svømming og flere sosiale aktiviteter, fast fagdag, mer kursing og oppmuntring til å ta fagbrev. Fagbladet 4/2014 < 31 fbaargang2014 fbseksjonSAM