sunneregjør ålesundereParkarbeidereSUNN BY, SUNT FOLK: Parkansatte i Ålesund rehabiliterte byparken, frivillige anla turstier og nye rekreasjonsområder. – Dette er noe av det viktigste for folkehelsa, sier avdelingsgartner Svein Gunnar Hansen, folkehelsekoordinator Kathrin Kobbervik og fagleder Mirza Begic. sunneregjør ålesundereParkarbeidereSUNN BY, SUNT FOLK: Parkansatte i Ålesund rehabiliterte byparken, frivillige anla turstier og nye rekreasjonsområder. – Dette er noe av det viktigste for folkehelsa, sier avdelingsgartner Svein Gunnar Hansen, folkehelsekoordinator Kathrin Kobbervik og fagleder Mirza Begic. fbaargang2014 fbseksjonSAM