Når sommeren kommer, forventes enda flere ålesun- dere i byparken, enda flere på de nye turstiene og i de 418 trappetrinnene opp til fjellstua på Aksla, på Sukkertoppen og i gapahukene ved Tueneset. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: PER EIDE IÅlesund klargjør parkansatte byparken før sommeren. Da parken, som Når sommeren kommer, forventes enda flere ålesun- dere i byparken, enda flere på de nye turstiene og i de 418 trappetrinnene opp til fjellstua på Aksla, på Sukkertoppen og i gapahukene ved Tueneset. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: PER EIDE IÅlesund klargjør parkansatte byparken før sommeren. Da parken, som > opprinnelig er fra 1885, reåpnet i rehabilitert utgave i fjor, gikk bruken rett til værs. Nye stier, ny andedam og belysning var det som skulle til. Sam- me sommer åpnet 4,5 kilometer turstier, naturlekeplass, gapahuker, hinderløype og en lett tilgjengelig aktivitetspark på Tueneset – få minutter fra sentrum. Flere tusen nye brukere har funnet veien til områder som bare de mest aktive brukte tidligere. Slikt blir det folkehelse av. – Det viktigste for helsa – Å tilrettelegge for rekreasjonsområder er kanskje det aller viktigste for å styrke folkehelsa, mener folkehelsekoordinator ta vare på egen helse. dam og trær, forklarer Begic. Tiltakene fungerte som forventet. Bruken gikk rett til værs etter reåpningen. Det er mange tanker, ideer og beregninger som ligger bak en funksjonell park, fra dreier seg om aktiviteter utenfor helse- sektoren, om å tilrettelegge for at folk skal – Det ville blitt lite folkehelse om bare helsesektoren skulle tenkt helse, sier hun. Fagbladet møter helsekoordinatoren sammen med fagleder Mirza Begic og avdelingsgartner Svein Gunnar Hansen i byens stolthet: Ålesund bypark, belig- gende knappe femti meter fra hovedgata. Rekonstruert det meste – Vi har rekonstruert alle stier, bygd ny andedam med vannfall og sitteplasser, registrert alle de gamle trærne, lagt nye rør og kabler til belysning og lyssatt både i Ålesund, Kathrin Kobbervik. Hun mener det aller meste av folkehelsearbeidet fbaargang2014 fbseksjonSAM