Seksjonsleder Kampen om havna I kommunalt eide Oslo havn raser en bitter strid. Den handler dels om privatisering og dels om faglighet og kompetanse. Oslo havn vil innføre en modell der ett terminalselskap driver havna mens det kommunale havneselskapet eier og leier ut kranene. Kranførerne som er organisert i Fagforbundet, skal virksomhetsoverdras til dette selskapet. Styret i Oslo havn ønsker å svekke de organiserte bryggearbeidernes fortrinnsrett til å laste og losse skip. På en flåsete måte har de snakket om «verdens dyreste lunsj», uten å innrømme at årsaken til at kranene stopper i lunsjpausen er at det ikke er ansatt mange nok til at jobben kan gå kontinuerlig. Det er havnearbeiderne som kan lasting og lossing. De kjenner logistikken, og de har kommet med forslag til bedre effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Oslo havn vil overlate lossing og lasting til ter Oslo havn drives av en minalselskapet. Dermed religiøs-ideologisk tro på åpner de for at jobben kan privatisering. gjøres av skipsansatte med mangelfull opplæring og språkkunnskaper. Det blir litt billigere. Og mye farligere. Norsk transportarbeiderforbund (NTF) organiserer bryggearbeiderne, og de mener dette vil sette døra på vidt gap for sosial dumping. I dag er NTF i konflikt med arbeidsgivere i Risvika ved Stavanger og i Drammen, der de private selskapene nekter å inngå tariffavtale som ivaretar fortrinnsretten. Nylig vant NTF en knusende seier i Holshipsaken i Drammen. Boikotten var lovlig. Styret i Oslo havn sier privatisering må til for å sikre effektiv drift. Tull. De ansatte har kommet med flere konkrete forslag til forbedringer, men uten at ledelsen har villet diskutere forslagene. Det er skremmende med en ledelse som nekter å lytte til sine ansatte. Dette har ingen ting med effektivisering å gjøre, men med kostnadskutt på bekostning av ansattes lønnsog arbeidsvilkår og pensjon. Oslo havn drives av en religiøsideologisk tro på privatisering. Seminar om kompetanseledelse Mandag 5. mai inviterer Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon til gratis seminar i Oslo om kompetanseutvikling og kompetanseledelse. Seminaret holdes i Fagforbundets lokaler i Oslo. Seminaret retter seg spesielt mot HR-medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og andre interesserte. For mer informasjon og påmelding, se fagforbundet.no/ska OT Nye faggruppemedlemmer i SST Seksjon samferdsel og teknisk har oppnevnt nye medlemmer i til sammen 18 faggrupper. De fleste faggruppene er nå komplette, men det søkes etter ytterligere to medlemmer til faggruppa brann- og redningspersonell, tre medlemmer til faggruppe bad, og to medlemmer til faggruppe eiendom, bygg og anlegg, der det er ønskelig med en kvinne og en representant fra sykehus. I tillegg er det ønskelig med ytterligere to medlemmer fra teater til faggruppe teater og kulturteknisk. Oversikt over samtlige faggrupper, deres medlemmer og kontaktopplysninger fins på fagforbundet.no/sst. OTcolourbox.com UTFORDRINGER: Fagforbundet inviterer til seminar i Alta der temaet er vann og avløp. Rent og sikkert drikkevann Vannet som vårt viktigste næringsmiddel er tema for vann- og avløpskonferansen som Fagforbundet skal arrangere i Alta 2. og 3. juni. På programmet står informasjon om det nyeste og det mest spennende i bransjen, sikring av rent drikkevann og utfordringer i framtida. Det blir innledere fra Stami, Mattilsynet og Meteorologisk institutt. Det vil også bli utstilling der flere firmaer i VA-bransjen deltar. Påmeldingsfrist er 30. april. Du finner program og påmelding på fagforbundet. no/sst. OT Insta i Oslo 2. og 3. juni arrangerer Fagforbundet Oslo Insta 800 kurs for renholdere. STEIN GULDBRANDSEN 38 < Fagbladet 4/2014 fbaargang2014 fbseksjonSAM