Nyberg ANSVARLIG REDAKTØR Kirsti Knudsen kirsti.knudsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 49 REDAKSJONSSJEF Åslaug Rygg aaslaug.rygg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 72 JOURNALISTER Titti Brun titti.brun@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 29 Per Flakstad per.flakstad@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 28 Simen Aker Grimsrud simen.aker.grimsrud@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 37 Sidsel Hjelme sidsel.hjelme@fagforbundet.no 23 06 44 48 Nina Monsen nina.monsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 33 Ingeborg Vigerust Rangul Permisjon Karin E. Svendsen karin.svendsen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 32 Ola Tømmerås ola.tommeras@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-70 Vegard Velle vegard.velle@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 6-73 TYPOGRAFER Vidar Eriksen vidar.eriksen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 69 Knut Erik Hermansen knut.hermansen@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 70 ANNONSER Lillian Lindberg lillian.lindberg@fagforbundet.no Telefon 23 06 44 46 Annonsemateriell sendes til annonser@fagforbundet.no Faks 23 06 44 07 MILJØMERKET 241 393 Trykksak REPRO/TRYKK Aktietrykkeriet AS Vi er straks tilbake Med reklamefinansierte innledning, og avslutte med «og som kan stå lengst på hodet OL-sendinger friskt i minne så skal vi tilbake til drrramaaaet eller ri på en struts uten å falle har jeg begynt å tenke på hos Riksmekleren». av, eller noe annet festlig. hvordan lønnsoppgjørene kan Så kan selveste riksmekler Riksmekleren kan – uten fare gjøres med seervennlig og Nils Dalseide skride ut av for å få tennene slått inn av en interessant for folk flest. kontoret og inn i blitzregnet, mikrofon – fortelle at partene Glem saklige og trøtte mens sportsreporter Harald arbeider hardt, og at han er innslag på nyhetssendingene, Bredeli entusiastisk roper sliten men optimistisk, mens der en sliten, men optimistisk «Herre min hatt!» eller hva en blid Harald Rønneberg har mekler får en mikrofon opp i det er han pleier å rope. en rimelig god følelse. ansiktet, og forbundsledere og Og siden de som driver med Og – siden dette skal være forhandlere haster forbi mens lønnsoppgjør, ser ut til å jobbe tvers gjennom kommers: de sier så godt som ingenting. bare sent på kveldene og om Setningen som stadig gjentas Nei, smell til med noe nettene, så passer jo det perfekt som et mantra og binder det skikkelig kommers! med «Senkveld fra Riksmeklehele sammen til en spennende Selg hele greia til TV2. ren», der Mette Nord og helhet: Så kan Davy Wathne skarre KS-forhandler Per Kristian «Vi er straks tilbake». seg gjennom en kraftfull Sundnes konkurrerer om hvem Per Flakstad Fagbladet 4/2014 < 57 fbaargang2014 fbseksjonSAM