AKTUELT Audition for sommerjobb For sjette gang har Åfjord kommune hatt audition for 16–17-åringer som ønsker sommerjobb. 16 ungdommer tilbys sommerjobb i vaktmestertjenesten eller i pleie- og omsorgsavdelingen, ifølge Fosnafolket. På audition fortalte ungdommene om seg selv og sine verdier, litt om hva de driver med og om motivasjonen for å søke sommerjobb. Arbeidsperiodene er delt opp i to puljer, på tre uker hver. Arbeidstida er seks timer per dag. Jordnær lykke ga resultater i Rissa Rissa kommune er kåret til en av landets beste kommuner på sosiale medier. Via Facebook og Instagram oppdateres innbyggerne om smått og stort, og inviteres til selv å medvirke og kommentere det som skjer i kommunen. Med utgangspunkt i kommunens visjon «Jordnær lykke», har ei prosjektgruppe jobbet med å forankre nysatsingen både blant politikere, i administrasjonen og blant folk flest. – Tidlig involvering har vært helt avgjørende for det vellykkede resultatet, sier hovedtillitsvalgt i og organisasjoner. Et fotoprosjekt Foruten «vanlig» kommunal Fagforbundet Rissa, Kurt Rønning. der både en profesjonell fotograf informasjon, får alle som «liker» Prosjektgruppa har tatt innbyg-og bygdefolket har bidratt, har kommunens Facebook-side for gerne med gjennom folke- og foreløpig resultert i over 3500 eksempel smakebiter av utstillinger bygdemøter. De har snakket med bilder på Instagram med taggen som åpner i nær framtid og tips om tillitsvalgte, ledere, politikere, lag #jordnærlykke. fine utfluktsmål i vårværet. SH # jordnærlykke FACEBOOK-SUKSESS: Rissa kommune får nærkontakt med innbyggerne gjennom Facebook og Instagram. Lærlinger lønner seg Kommuner og sykehus kan skreddersy sine egne ansatte gjennom å ta inn lærlinger. Framtidas behov for personell er stort. Offentlig sektor må være offensive i rekrutteringsarbeidet. Det må tilrettelegges for lærlinger og sørge for at de får den kompetansen kommuner og sykehus har behov for. Dette gjelder flere av yrkesfagene, ambulanse, kontorfag, helsesekretærer, barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere for å nevne noen. Bare innenfor helsefag er det behov for 4500 per år. I 2012 ble 1400 utdannet. Det gir en manko på 3100. På nyhetssidene til NRK leser jeg at helsefag lærlinger ikke får lærekontrakter, og at frafallet i utdanninga derfor er stor. Mette Nord, forbundsleder Det gjelder spesielt i sykehussektoren. Be regn inger viser at Norge vil trenge 40.000 flere helsefagarbeidere innen 2030. Sykehusene må ta samfunnsansvar og å ta inn helsefaglærlinger i hele lærlingløpet. Gjennom to år i praksis kan de sikres skreddersydd kompetanse for sikker pasientbehandling. Ett av de to årene vil være ren verdiskapning, og i tillegg vil sykehusene motta tilskudd for hver lærling. Med det rekrutteringsbehovet som kommer, bør sykehusene og kommu nene være på offensiven og gå aktivt ut etter arbeidskraft allerede mens ungdommen er under utdanning. Det er paradoksalt når tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ikke utdannes nok personer med yrkesfag her i landet, samtidig som det står 6000 ungdommer uten lærlingplass. Da NHO la fram sin siste rapport om framtidas kompetansebehov, lå yrkesfagnivået helt på topp. Yrkesfagene er selvstendige, likeverdige alternativ til høyere utdanning, men statusen til yrkesfagutdanninga harmonerer dårlig med behovet som kommer i framtida. Det er mange gode grunner til å ta inn lærlinger. I krysningspunktet mellom arbeidsplassenes egeninteresse og følelsen av ansvar og forpliktelse overfor ungdom og samfunnet, oppstår læreplassene. Når det mangler læreplasser i det offentlige, har det mye med holdninger å gjøre. Det gjelder å få kommunepolitikerne til å se verdien av en solid lærlingordning. Lærlinger er det offentliges ansvar, og det ansvaret må vi ta. 4 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL