337.032var medlemmer i Fagforbundet 6. mai. Det er 4174 flere enn påsamme tid i fjor. 337.032var medlemmer i Fagforbundet 6. mai. Det er 4174 flere enn påsamme tid i fjor. Foto: Ingunn Eriksen IKKE FORNØYD: LO Kommunes og Fagforbundets forhandlere var ikke fornøyd med tilbudet fra KS. Fra venstre Klemet Rønning-Aaby, forhandlingsleder Mette Nord og Jan Helge Gulbrandsen. Brudd i hele offentlig sektor Partene ble ikke enige om en forhandlingsløsning i noen av de store offentlige tariffoppgjørene. Det er brudd i både kommunene, i staten og i Oslo kommune. Det betyr at oppgjørene er gått til mekling. I stats- og kommuneoppgjørene er meklingsfristen ved midnatt natt til mandag 26. mai. Sannsynlig mekling i Oslo er i uke 21 med avslutning samme natt som de to andre oppgjørene. Dermed kan så godt som hele det offentlige arbeidslivet i Norge være i streik fra mandag morgen 26. mai hvis meklingen ikke fører fram. – Tilbudet for lavt – Avstanden var for stor til at vi ville klare å bli enige innen fristen, sier forhandlingsleder Mette Nord i LO Kommune. Den økonomiske rammen på tilbudet var 3,1 prosent. – Vi har hatt en lavere lønnsutvikling for våre grupper, og når KS legger seg under resultatet på 3,3 prosent for frontfagene i industrien, ville lønnsforskjellen blitt enda større. Det kunne vi ikke akseptere, sier Mette Nord. Bruddet kom ikke helt uventet på forhandlingsleder i KS, Per Kristian Sundnes. – Vi var forberedt på dette. Samtidig har partene hatt en god dialog, og vi har kommet mange steg videre. Men de økonomiske utfordringene viste seg å være så store at vi nok en gang må be Riksmekleren om hjelp, sier han. For mye lokalt – I tillegg til de økonomiske utfordringene, er det også mange andre elementer som skal på plass i dette oppgjøret, blant annet et nytt lønnssystem. Da kan vi ikke godta at KS vil avsette så mye som halvannen prosent av den totale lønnsramma til lokale forhandlinger. Disse pengene bør i stedet brukes i det sentrale oppgjøret på det nye lønnssystemet, legger hun til. Også i Oslo kommune er forhandlingene brutt. – Avstanden er for stor, både når det gjelder økonomi og våre andre krav til fellesbestemmelsene. Derfor var det ingen grunn til å forhandle videre, sier nestleder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. Følg meklingsinnspurten 24.–25. mai på fagbladet.no Tekst og foto: PER FLAKSTAD Ap-ordførere mottvangssammenslåing To av tre Ap-ordførere har skrevet under på et opprop mot tvangssammenslåing av kommuner. De krever blant annet at Arbeiderpartiet står fast ved at frivillighet skal være hovedregelen i debatten om kommunestrukturen. Ordførerne forsvarer samarbeid mellom kommuner, såkalte interkommunale løsninger. Dette mener de er en viktig drivkraft for effektivitet og utvikling av kommunale tjenester. Gaza-kunst i Fagforbundet Fagforbundet har kjøpt et av de 42 kunstverkene som Nils (bildet) og Ronny fra NRK-serien «Walkabout» smuglet fra Gaza til Oslo. Nils fikk ideen om å smugle bilder fra anerkjente kunstnere gjennom de illegale tunnelene siden kunstnerne ikke selv har mulighet til å reise fritt ut av Gaza for å vise fram kunsten sin. Bildene ble vist og auksjonert bort på Galleri Ramfjord i Oslo. Overskuddet av salget går tilbake til kunstnerne. Fagbladet 5/2014 < 5 fbaargang2014 fbseksjonHEL