Lars V Lars V Helgevaktene er blitt mer populære på sykehuset i Arendal. Når timetilleggene øker fra 40 til 75 kroner for medlemmene i Fagforbundet, vil flere ta ei ekstra helg Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: EVA KYLLAND eller flere. som motiverer Ambulansearbeider Lars Vereide: – Vi jobber hver tredje helg, og har nok ansatte til å fylle vaktene. Dermed behøver vi ikke ta ekstra helgevakter. Men vaktene er lange. Det som betyr mest for oss, er derfor at vi får ekstra tillegg for lange vakter. Lars Vereide fikk selv utbetalt 10.500 kroner ekstra før jul, mens noen av kollegene hans fikk nærmere 20.000 ekstra på grunn av Spekter-trappa (se faktaboks).. Sykepleier Solveig Håbetsås: – Jeg fikk 6500 kroner etterbetalt før jul fordi jeg arbeidet to ekstra helger i fjor. En slik engangssum merkes, og det var jo hyggelig å få før jul. Jeg syns heller ikke to ekstrahelger i løpet av et år er så stor belastning når de bakes inn i turnusen. Hel stilling fikk Håbetsås da sykehuset i Arendal opprettet en bemanningsenhet. – For å få jobb der, måtte jeg ta to ekstra helger i året. Det var ikke noe problem. Jeg er tvert imot glad for at jeg ikke lenger behøver å jakte på ekstravakter. For de var jo som regel i helgene. Sykehusvekter Jan K. Sørensen: – Jeg fikk 1700 ekstra, men noen av kollegene mine fikk mellom 13.000 og 14.000 etterbetalt i fjor. Vekterne har et eget turnussystem hvor de ansatte til en viss grad kan velge hvor mange helger de skal arbeide. Fire av de ni i sikkerhetsseksjonen arbeider hver annen helg, de resterende har færre helgevakter. – Siden kona mi arbeider tredje hver helg, har jeg valgt å arbeide bare hver femte, sier Sørensen. Sykepleier Christina Jørgensen: – Vi er sju sykepleiere på medisinsk avdeling som har gitt beskjed til leder om at vi er villig til å legge flere helger inn i turnus. Selv har jeg tatt ekstra vakter i helgene, men de har ikke ligget i tunusplanene, så jeg har ikke fått noen ekstra tillegg. – Det er ingen sykepleiere på avdelingen som arbeider mindre enn 17 helger i året, så jeg håper på positivt svar fra leder slik at vi får vaktene inn i turnus og endelig får noe igjen for det. Portør Lars Aslaksen: – Det er klart blitt mer populært å jobbe i helgene nå som vi får ekstra tillegg. Halvparten av portørene på sykehuset i Arendal fikk en ekstra utbetaling på om lag 6000 kroner i fjor. Sykepleier Daniela Dominguez: – Jeg har bare en 50 prosent stilling på sykehuset, og har derfor tatt en 50 prosent jobb i kommunen ved siden av. Begge stillingene innebærer jobb hver tredje helg, så Dominiguez har bare fri hver tredje helg. Hun kommer til å bruke sommeren til å sanke helger slik at hun kommer opp i nødvendig antall helger for å få det ekstra tillegget. – Hvis de ekstra helgene blir lagt i turnus, blir denne ordningen positiv for meg. Vi jobber jo ekstra alle sammen, så hvorfor ikke få noe igjen for det? – Men det viktigste for meg er å komme opp i full stilling på sykehuset. Det ville vært ideelt å bare ha én arbeidsgiver. 8 < Fagbladet 5/2014 fbaargang2014 fbseksjonHEL