Fagbladet 5/2014 < 15 ikke lyktes i dette. Ifølge forskeren må en stor kommunereform ha tydelig statlig styring med klare rammer for hvordan prosessen men, er det viktig å bevare det lokale folkestyret og la lokalpolitikere og innbyggerne være med på å bestemme, mener Bent Aslak Brandtzæg. hver sin kommune. Tross stor uenighet i kommunene, er de to samstemte. ikke lyktes i dette. Ifølge forskeren må en stor kommunereform ha tydelig statlig styring med klare rammer for hvordan prosessen men, er det viktig å bevare det lokale folkestyret og la lokalpolitikere og innbyggerne være med på å bestemme, mener Bent Aslak Brandtzæg. hver sin kommune. Tross stor uenighet i kommunene, er de to samstemte. – Det er snakk om identitet og tilhørighet. Nettopp derfor er det viktig med gode og åpne prosesser der befolkningen blir bevisstgjort på utfordringer, hva de ønsker framover, og hvordan målene kan nås på en best mulig måte, sier Brandtzæg, som mener at Bjugn og Ørland skal foregå, og klare mål for hva man ønsker å oppnå med reformen. – Tvang kan føre til så store konflikter at fordelene ved å slå seg sammen blir mye mindre. – Uansett hva regjeringen går inn for i kommunerefor- GÅR I TAKT: Gunn Karin Olsen (t.v.) og Unni Steen Torp er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i fbaargang2014 fbseksjonHEL